-

Weekoverzicht 6-10 juni: opnieuw geen enkele dag het opvangrecht gerespecteerd aan Klein Kasteeltje

De afgelopen week werd het opvangrecht op geen enkele werkdag gerespecteerd. Alleenstaande mannen die reeds een verzoek om internationale bescherming (IB) indienden in een ander Europees land moesten zich nog steeds op de onwettige wachtlijst registreren. Daarnaast kregen alleenstaande mannen die een eerste verzoek om internationale indienden in Europa ook bijna geen toegang tot het opvangnetwerk. Hoe verliep deze week in de praktijk? Een overzicht.

De rode draad doorheen deze week was de boodschap die we elke dag opnieuw kregen te horen: “vandaag zijn er bijna geen opvangplaatsen beschikbaar voor alleenstaande mannen”. We vangen ook signalen op dat de opvangsituatie voor mensen in familieverband nijpender wordt. Op dinsdag 7 juni telden onze medewerkers meer dan 130 alleenstaande mannen, een 20-tal onder hen kreeg een opvangplaats. Al de anderen moesten zelf een oplossing zoeken, wat vaak neerkomt op een verblijf op straat. De poorten van het Klein Kasteeltje lijken elk week vroeger te sluiten. Zo was er een zwangere vrouw die rond 09:15 toekwam, en niet meer binnen geraakte in het Klein Kasteeltje. We weten niet of zij een tijdelijke oplossing heeft gevonden. Verder ontmoetten we opvallend veel mannen die uit hun opvangcentrum zijn gezet, en de boodschap hebben gekregen dat ze een nieuw centrum kunnen krijgen aan het Klein Kasteeltje.[1] Door het gebrek aan opvangplaatsen is dit echter niet het geval. Daarnaast is het Infopunt van Fedasil gesloten, waardoor deze verzoekers nergens terecht kunnen met hun vragen. Het zijn uiteindelijk onze vrijwilligers die deze vragen proberen te beantwoorden, hoewel zij de oplossing vaak ontbreken.

Op woensdag 8 juni telden we 80 alleenstaande mannen, 40 onder hen kregen geen opvangplaats. In de Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken bevestigde staatssecretaris Mahdi opnieuw het gebruik van de wachtlijst. Daarnaast gaf hij aan dat personen op deze wachtlijst zich kunnen wenden tot familie en vrienden voor een verblijf op een privé adres, of dat deze personen terecht kunnen bij de dak- en thuislozencentra in Brussel. Helaas heeft de meerderheid van de mensen op de wachtlijst geen familie of vrienden in België, en zijn deze centra al maanden overbezet. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de mannen zonder opvangplaats weken aan een stuk op straat moet slapen.

Op donderdag 9 juni telden we 70 alleenstaande mannen, 30 onder hen kregen geen opvangplaats. De poorten van het Klein Kasteeltje sloten opnieuw erg snel. Twee alleenstaande vrouwen, en een familie met een pasgeboren baby kregen hierdoor geen toegang tot het Klein Kasteeltje. Door de totale afwezigheid van de overheidsdiensten, was het aan onze medewerkers om tijdelijke oplossingen te zoeken voor deze personen. De kans is reëel dat zij zonder onze aanwezigheid op straat zouden beland zijn. Een alleenstaande man met verschillende medische problemen kreeg geen opvangplaats, hoewel hij verschillende documenten bij zich had als bewijs. Helaas worden alleenstaande mannen zelden of nooit als kwetsbaar beschouwd.

Op vrijdag 10 juni telden we meer dan 50 alleenstaande mannen, 30 onder hen kregen geen opvangplaats.

Doorheen de hele week stonden onze medewerkers klaar om personen zonder opvang aan een advocaat te helpen. Op deze manier slaagden we erin om 137 alleenstaande mannen te helpen. Zij verblijven allemaal op straat omwille van uiteenlopende redenen, en hebben minstens één eigenschap gemeen: hun opvangrecht wordt geschonden.


[1] Verzoekers om IB kunnen om diverse redenen uit het opvangcentrum gezet worden, conform artikel 45, Opvangwet. Wij komen geregeld in contact met verzoekers meer dan 3 nachten uit het opvangcentrum verbleven, waarna ze uit het centrum worden gezet. Ze krijgen de boodschap dat ze een nieuwe opvangplaats kunnen krijgen in het Klein Kasteeltje, hoewel dit in de praktijk niet meer kan.