-

Welcome in Mechelen - "Ik vind vluchtelingen inspirerend"

Welcome in Mechelen (WiM) is in 2016 opgestart als een initiatief van Mechelaars. De vzw verwelkomt vluchtelingen en nieuwkomers in de stad Mechelen en ondersteunt hen op een warme en menswaardige manier. Eva Guns is arbeidsbemiddelaar bij WiM. Na haar ervaring als vrijwilliger in een Grieks vluchtelingenkamp wist ze dat ze zich ook wilde inzetten voor vluchtelingen in haar thuisstad: “Het is een cadeau dat ze hier zijn.”
Welcome in Mechelen Eva Lars

Er is een grote woonproblematiek in Vlaanderen

WiM werkt rond 4 luiken: wonen, werken, infosessies en taal. “Er is een grote woonproblematiek in Vlaanderen”, begint Eva. “Er zijn te weinig betaalbare woningen. We voelden dat er eerst iets fundamenteel moest veranderen. Het is voor onze vrijwilligers vaak niet motiverend omdat ze weinig kunnen bereiken en de nood toch zo groot is. Er zijn momenteel vijf vrouwen van onze woongroep een dossier aan het samenstellen om op zoek te gaan naar een structurele oplossing.”

Rond het luik ‘werken’ heeft WiM een samenwerking met het Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen (ROJM). Als arbeidsbemiddelaar is Eva het meest actief bij dit project: “Mijn team en ik begeleiden nieuwkomers naar de arbeidsmarkt.”, vertelt Eva. “We geven tips over solliciteren, een cv maken, en we bieden opleidingen aan. ROJM krijgt hiervoor subsidies van het Europees Sociaal Fonds. Zo kunnen wij de mensen die bij WiM komen, en vluchtelingen in de regio Antwerpen tout court, ook ondersteunen.”

Door corona ziet de taalgroep van WiM er iets anders én sportiever uit: “Normaal organiseren we elke dinsdagavond een Nederlands oefenmoment in het lokaal dienstencentrum Den Deigem. Nu gaan we naar het park met de nieuwkomers en oefenen we al wandelend Nederlands.” Ook de infogroep ligt momenteel even stil: “Dat is nu wat moeilijker door corona. Maar de infogroep houdt in dat we verschillende infosessies geven, bijvoorbeeld over hoe je energiezuinig kan wonen.”

Een eye-opener

Ik vertrok naar Griekenland met de insteek dat ik vluchtelingen wilde helpen, maar ik kwam terug met het gevoel dat zij mij hebben geholpen

Voordat Eva bij WiM terecht kwam, werkte ze als vrijwilliger in een Grieks vluchtelingenkamp: “Ik vond het erg om in de krant altijd het verschrikkelijke nieuws te moeten lezen over vluchtelingen”, vertelt Eva. Ze besloot toen om de handen uit de mouw te steken en vertrok naar Griekenland om te helpen in een vluchtelingenkamp. “Mensen deelden hun verhalen met mij en ik werd er zo geëmotioneerd door dat zij míj aan het troosten waren. Die ervaring was een echte eye-opener. Ik vertrok naar Griekenland met de insteek dat ik vluchtelingen wilde helpen, maar ik kwam terug met het gevoel dat zij mij hebben geholpen.”

“Ik vind vluchtelingen inspirerend”, zegt Eva. “Zij zijn gewoon mensen die proberen er het beste van te maken in een nieuw land. Ze willen vooruit. Het is een ware kans voor onze Vlaamse samenleving om van hen te leren door de ervaringen die zij meebrengen. Het is een cadeau dat ze hier zijn.