-

Wooncoop: Solidair met kwetsbare huurders

“Solidair met kwetsbare huurders”. Dit is de slogan van een nieuwe solidariteitscampagne. Het ultieme doel? Het ophalen van €700.000,- via solidaire aandelen om 3 nieuwe woningen mogelijk te maken voor kwetsbare huurders. Dit hartverwarmende project illustreert dat samenwerking daadwerkelijk levens kan veranderen in kwetsbare gemeenschappen, en daar kunnen wij als organisatie enkel achter staan.

Dit baanbrekende initiatief van Wooncoop is een essentieel puzzelstuk in het streven naar een geborgen thuis voor iedereen. Het schrijnende tekort aan investeringen in betaalbare woningen treft alle kwetsbare mensen in onze samenleving, waaronder nieuwkomers. In combinatie met discriminatie en voorrangscriteria als lokale binding voor sociale woningen, worden zij vaak gedwongen zich tot malafide huisjesmelkers te wenden met alle negatieve gevolgen van dien.

Meer info