-

Collega Daphne in de kijker

Daphne is onze projectmedewerker bij Startpunt. Het Startpunt-team informeert asielzoekers op de dag van hun aanmelding in België. Met haar masterdiploma Arabistiek communiceert ze vlot met asielzoekers in het Arabisch. Daarnaast houdt ze zich bezig met andere taken waar sociaal contact de rode draad vormt: “Daar haal ik de meeste energie uit.”
Daphne Knoop Brussel

Daphne komt oorspronkelijk uit Nederland, waar ze ook lang actief was bij VluchtelingenWerk Nederland. “Tijdens mijn bacheloropleiding Arabistiek heb ik een paar maanden in Damascus in Syrië gestudeerd. Dat is ondertussen al lang geleden. Toen de burgeroorlog daarna begon, kreeg ik de motivatie om mij in te zetten voor vluchtelingen.”

Het blijft tof om te ervaren dat het zoveel doet om mensen in hun taal te kunnen aanspreken

Daphne kwam later naar Leuven om haar masterdiploma Arabistiek te behalen. Ze startte toen bij het Startpunt-team als vrijwilliger: “Ik kwam ongeveer twee keer in de week naar het Klein Kasteeltje om informatie te geven aan asielzoekers in het Arabisch. Dat was nuttig om mijn Arabisch te verbeteren en ik wilde ook een positieve bijdrage leveren.” Daphne hecht veel belang aan taal: “Het blijft tof om te ervaren dat het zoveel doet om mensen in hun taal te kunnen aanspreken. Dat maakt echt een verschil in de communicatie. Het geeft een andere indruk en een ander gevoel voor die mensen.

Contact, contact en nog eens contact!

Daphne is nu werkzaam bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen via het Europees Solidariteitskorps. Dat is een programma van de Europese Unie waar jongeren tussen 18 en 30 jaar aan de slag kunnen als vrijwilliger bij een project in hun thuisland of een ander land in de EU. Daphne is onze projectmedewerker bij Startpunt, maar haar takenpakket valt ook daarbuiten: “Mijn functie bevindt zich tussen Startpunt en het team Communicatie. Het is eigenlijk een soort brugfunctie.”

Daphne vertelt meer over haar taken: “We zijn momenteel bezig met een update van onze sociale kaart. We benaderen organisaties in Brussel en Vlaanderen die iets betekenen voor vluchtelingen. We zoeken uit wat ze exact doen en verwijzen mensen door. Dat kunnen vluchtelingen zijn die ondersteuning nodig hebben of mensen die zelf iets kunnen bieden zoals bijvoorbeeld een vrijwilliger worden of mensen die kleren willen doneren.”

“We willen ook een aantal asielzoekers die we ontmoeten bij het Klein Kasteeltje op langere termijn beginnen volgen. We willen maandelijks contact opnemen met hen om te horen hoe hun asielprocedure verloopt.”, vertelt Daphne. “Dat is natuurlijk wat anders dan informatie geven in 10 minuutjes. Je bouwt meer een relatie op met iemand. We zijn nu bezig hoe we dat gaan omkaderen en welke grenzen we daarbij moeten stellen. We moeten ook weten hoe we die relatie kunnen opbouwen zonder te veel ongelijkheid. Zij zijn natuurlijk mensen in een kwetsbare positie.”

Ik ben vooral heel blij om te werken voor een organisatie waar ik achter kan staan, en dat ik dingen doe waar ik zelf ook in geloof

Samen met haar team is Daphne sinds februari ook actief bij het dagcentrum van het Rode Kruis in Brussel. Daar kunnen mensen in transit terecht voor beschutting, een kopje koffie, een maaltijd en een douche. “Wij zijn specifiek als Vluchtelingenwerk Vlaanderen aanwezig om informatie te geven over het systeem in België”, vertelt Daphne. “Ik vind dat we het daar echt goed doen. Ik vind het mooi om te merken dat het vertrouwen stilletjes aan elke week wordt opgebouwd. Er komen steeds meer mensen met ons praten, en ons voor advies vragen.”

Kortom, het takenpakket van Daphne omvat veel sociaal contact. Dat vindt ze ook het leukste aan haar job: “Ik ben heel sociaal. Zowel het contact met de vluchtelingen die we ontmoeten als met de collega’s en andere organisaties; daar haal ik de meeste energie uit”, zegt Daphne. “Ik ben vooral heel blij om te werken voor een organisatie waar ik achter kan staan, en dat ik dingen doe waar ik zelf in geloof. En dat is België een beetje meer gastvrij te maken voor mensen op de vlucht.”