Regionale steunpunten - 'Vrijwilligers voor Mensen op de Vlucht'
Vluchtelingenwerk Vlaanderen lanceert 5 regionale steunpunten voor vrijwilligers voor mensen op de vlucht. Daarmee omkaderen en ondersteunen wij vrijwilligers die zich inzetten voor mensen op de vlucht. In Limburg werken wij samen met het Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht. Fatima, Sofie, Orhan, Julie en Marieke.
Projectcoördinator
Griet - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Griet Jacques

coördinator Communicatie & Beweging - Gastvrij Netwerk
Regiocoördinatoren - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

De Oekraïnecrisis toont ons opnieuw heel duidelijk wat burgers allemaal doen voor mensen op de vlucht. Wij vinden het heel belangrijk om die vrijwillige inzet te waarderen en op maat te ondersteunen.

Daarom starten 5 mensen die zich volledig inzetten om vrijwilligers te ondersteunen en de nieuwe initiatieven, meer ervaren vrijwilligersorganisaties, terreinactoren en overheden met elkaar in contact te brengen.

Elke regiocoördinator zet ook in op vorming, intervisie, en netwerkmomenten in zijn/haar regio. In Limburg versterken we het Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht (LPV) met regiocoördinator Orhan.

 

Fatima - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Fatima: “Ik zie ons regiocoördinatoren als bruggenbouwers tussen denkers en doeners! Ons werk bestaat erin om deze twee samen te brengen en de 'kloof' kleiner te maken... want we hebben uiteindelijk allemaal hetzelfde doel!”


De coördinator in jouw regio is het aanspreekpunt wanneer je vragen hebt, jouw organisatie moeilijkheden ervaart of je zelf mogelijkheden tot versterking ziet. Zo hoopt de regiocoördinator samen met jou te werken aan een lokaal netwerk waar noden en oplossingen elkaar vinden.

Daarmee bouwen wij verder op ons project ‘Gastvrij Netwerk versterkt vrijwilligers voor mensen op de vlucht’. Door de waarde van vrijwilligersinzet in het integratieproces in beeld te brengen, willen we ook het draagvlak voor solidariteit met vluchtelingen in onze samenleving vergroten.

Sofie - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Sofie: “Heel wat mensen willen zich inzetten voor mensen op de vlucht, maar ervaren moeilijkheden of weten niet goed waar te beginnen. Ik hoop om samen met de andere regiocoördinatoren een figuurlijke brug te zijn die het potentieel in Vlaanderen voluit doet ontplooien.”

Heb je dus interesse en/of vragen over het project? Aarzel dan niet om de coördinator uit jouw regio via mail of telefoon te contacteren!

Contactgegevens

 • Fatima El Ghazoini
  Regiocoördinator West-Vlaanderen
  @email
  +32 488 09 84 69 
 • Marieke Looijmans
  Regiocoördinator Antwerpen
  @email
  +32 497 49 13 47
 • Sofie Hamdi
  Regiocoördinator Vlaams-Brabant/Brussel
  @email
  +32 487 25 64 32
   
 • Orhan Kilic
  Regiocoördinator Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht                
  @email
  +32 492 11 60 55
   
 • Julie Weyne
  Regiocoördinator Oost-Vlaanderen
  @email
   
In samenwerking met
Logo Vlaamse overheid
Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht
Logo Gastvrij Netwerk

De verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke informatie over het project valt bij de leden van het project zelf. 
Vluchtelingenwerk is niet verantwoordelijk voor fouten.
Deze activiteiten worden aangeboden met de financiële steun van de Europese Unie binnen de projecten Climate Action en 1Planet4All. De inhoud ervan valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Vluchtelingenwerk en kan in geen geval worden beschouwd als een weerspiegeling van de standpunten van de Europese Unie.