Testament: Nalaten aan een goed doel

Nalaten aan een goed doel

Nalaten aan een goed doel

Als je Vluchtelingenwerk Vlaanderen of een ander goed doel in je testament wil opnemen, raden we je aan een testament op te maken. Doe daarin een schenking aan de organisatie. Zo laat je een legaat na aan ons. Legateren is een vorm van schenken. Alles wat niet uitdrukkelijk als legaat in het testament is toegewezen, is geen legaat en wordt verdeeld onder de wettelijke erfgenamen. Iemand die een legaat krijgt, is een legataris. Legatarissen kunnen geen enkel recht laten gelden op de rest van de nalatenschap. Er zijn verschillende soorten legaten die je in je testament te kan opnemen:

Een algemeen Legaat

Met een algemeen legaat laat je jouw volledige nalatenschap na aan een of meerdere personen. Een algemeen legaat nalaten wil niet zeggen dat de algemeen legatarissen ook alles uit de nalatenschap ontvangen. Ze krijgen enkel het deel dat je niet aan anderen toegewezen hebt met een legaat ten algemene titel of een bijzonder legaat.

Legaat ter algemener titel

Met het legaat ten algemene titel schenk je een deel van je nalatenschap aan een of meer personen of organisaties. Je schenkt bijvoorbeeld een bepaald percentage van nalatenschap, of al je roerende of onroerende goederen, of een deel ervan.

Bijzonder legaat

Met een bijzonder legaat schenk uitdrukkelijk een bepaald bedrag of een bepaald goed aan iemand. Bijvoorbeeld boeken, je auto, bepaalde meubels, … . De legatarissen krijgen in dat geval enkel wat je hen specifiek toegewezen hebt.

Testament - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Je testament opstellen

In principe kan je volledig zelf een testament opstellen. We raden je echter aan om je hierbij te laten begeleiden door je notaris. Een notaris is een volledig onafhankelijk persoon met een uitgebreide kennis over het erfrecht. Op de website notaris.be vind je alvast veel informatie over het opstellen van een testament: https://www.notaris.be/successieplanning

Nultarief voor goede doelen

In Vlaanderen geldt sinds Juli 2021 het nultarief voor schenkingen en nalatenschappen aan goede doelen. Dat wil zeggen dat wanneer u iets nalaat aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen wij hierop geen belastingen dienen te betalen. Alles wat u schenkt kan volledig door ons gebruikt worden om op te komen voor mensen op de vlucht. Dat maakt een schenking aan een goed doel zeer aantrekkelijk. Heb je interesse om Vluchtelingenwerk op te nemen in je testament? Neem dan zeker contact op met Manu Van Roosbroeck via @email of via 02 225 44 10.

 

Meer weten over wat wij allemaal doen? Kijk dan hier