Testament: Nalaten aan een goed doel

Nalaten aan een goed doel

Nalaten aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Door Vluchtelingenwerk op te nemen in uw testament, zet u uw idealen voort en ondersteunt u onze inzet voor gelijke behandeling en rechtvaardigheid, zowel nu als in de toekomst. Uw laatste wil kan een bron van kracht, hoop en bescherming zijn voor mensen op de vlucht. Het kan hen de kans geven om een veiliger leven op te bouwen. 

 

Bestel onze gratis brochure 

Hoe gaat dat precies in zijn werk? 

Als u overweegt om na te laten aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen, dient u hiervoor een testament op te stellen. In uw testament kunt u een schenking aan onze organisatie opnemen, waarmee u een 'legaat' nalaat. Legateren is eigenlijk gewoon een manier van schenken, met het verschil dat de schenking pas na uw overlijden wordt volbracht.

Door vast te leggen dat uw nalatenschap verdeeld wordt onder uw dierbaren en eventuele andere personen of organisaties die u als erfgenaam aanwijst, verzekert u zichzelf ervan dat er voor uw dierbaren wordt gezorgd en dat het goede doel waar uw hart naar uitgaat ook volgens uw wensen wordt begunstigd.

Het is essentieel om te weten dat alleen datgene wat duidelijk als legaat in het testament is opgenomen, ook als legaat wordt beschouwd. Alles wat niet uitdrukkelijk als legaat is aangeduid, wordt verdeeld onder de wettelijke erfgenamen. Als u besluit iets aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen na te laten, kunnen we dus alleen aanspraak maken op het specifieke deel dat u duidelijk als legaat toewijst. Het overige deel van de nalatenschap valt onder andere erfgenamen. 

Nultarief voor goede doelen

In Vlaanderen geldt sinds Juli 2021 het nultarief voor schenkingen en nalatenschappen aan goede doelen. Dat wil zeggen dat wanneer u iets nalaat aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen wij hierop geen belastingen dienen te betalen. Alles wat u schenkt kan volledig door ons gebruikt worden om op te komen voor mensen op de vlucht. Dat maakt een schenking aan een goed doel zeer aantrekkelijk. 

Hulp nodig bij het maken van de juiste keuze?

Een beslissing maken over hoe u wilt nalaten kan complex zijn. Het geeft rust voor u zelf en eventuele nabestaanden om uw nalatenschap goed te regelen. Denkt u erover om Vluchtelingenwerk Vlaanderen op te nemen in uw testament, maar zou u dit eerst willen bespreken met ons? Dat kan op elk moment via de telefoon of na afspraak bij ons op kantoor of bij u thuis en is geheel vrijblijvend. Heeft u interesse in een bepaald thema of specifiek project? Dan kunnen we bekijken of we uw nalatenschap daaraan kunnen koppelen. 

Onze vertrouwenspersoon -Manu- informeert u graag verder over het opnemen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen in uw testament en alles wat daarbij komt kijken. 

 

"Ik sta met veel plezier voor u klaar, 
en help graag bij het maken van de 
keuze die het beste bij u past"
 

 

Manu Van Roosbroeck 
E: @email 
T: +32 225 44 10