Opvang en begeleiding

Mensen die bescherming aanvragen in België hebben recht op opvang. Dit betekent dat zij in een opvangcentrum mogen verblijven tijdens hun procedure en recht hebben op medische, psychologische, maatschappelijke begeleiding en juridische hulp. De laatste jaren kent het opvangnetwerk grote instabiliteit en ligt de focus vooral op collectieve opvangcentra. Een kleine minderheid verzoekers mag tijdens hun procedure al in een individuele opvangplaats verblijven. Collectieve opvang is echter niet voor elke verzoeker om internationale bescherming geschikt. Zo is een langdurig verblijf in collectieve opvang schadelijk voor het psychologisch welzijn. Naast de menselijke kost is er ook de financiële kost. Het Rekenhof stelde vast dat individuele opvang tussen 8,10 euro en 19,97 euro per dag goedkoper is dan collectieve opvang.

Daarom pleiten wij voor kwaliteitsvolle opvang en begeleiding voor verzoekers om internationale bescherming in België.  Flexibiliteit is hierbij belangrijk en een focus op kleinschalige structuren waar autonomie, privacy en veiligheid voorop staan. Het verblijf in grote collectieve centra mag niet langer dan 6 maanden duren. Aanvullend op een kwaliteitsvolle opvang, streven wij voor een integrale begeleiding met maatschappelijke, juridische, psychologische en medische begeleiding en aandacht voor alle mogelijke toekomstperspectieven.