Veilige en legale toegang

Mensen op de vlucht moeten in theorie hun land op een veilige en legale manier kunnen verlaten. In de praktijk hebben mensen op de vlucht zo goed als geen veilige en legale routes om naar Europa en België te komen. Dit drijft hen in de armen van mensensmokkelaars en -handelaars, met dramatische situaties als gevolg. 

De bestaande mogelijkheden zijn te beperkt en de bestaande visumprocedures zijn niet aangepast aan hun situatie. Wij pleiten voor een uitbreiding van de veilige en legale toegangswegen tot Europa en België voor mensen op de vlucht. Dit doen we door in ons beleidswerk drie belangrijke pistes naar voren te schuiven:

  1. Een coherent en transparant beleid rond humanitaire visa
  2. Een structureel hervestigingsbeleid met hoge jaarlijkse quota
  3. Een versoepeling van de procedure en criteria voor gezinshereniging voor mensen met een beschermingsstatus