Veilige en legale toegang

Mensen op de vlucht moeten in theorie hun land op een veilige en legale manier kunnen verlaten. In de praktijk hebben mensen op de vlucht zo goed als geen veilige en legale routes om naar Europa en België te komen. Dit drijft hen in de armen van mensensmokkelaars en -handelaars, met dramatische situaties als gevolg. 

De bestaande mogelijkheden zijn te beperkt en de bestaande visumprocedures zijn niet aangepast aan hun situatie. Wij pleiten voor een uitbreiding van de veilige en legale toegangswegen tot Europa en België voor mensen op de vlucht. Dit doen we door in ons beleidswerk drie belangrijke pistes naar voren te schuiven:

  1. Een coherent en transparant beleid rond humanitaire visa
  2. Een structureel hervestigingsbeleid met hoge jaarlijkse quota
  3. Een versoepeling van de procedure en criteria voor gezinshereniging voor mensen met een beschermingsstatus

Het aantal pushbacks aan de Europese buitengrenzen nam de voorbije jaren zorgwekkend toe. Uit de frequentie van de incidenten en het aantal lidstaten dat erbij betrokken blijkt dat pushbacks een systematische en structurele praktijk geworden zijn in het EU-migratiebeleid. De aanhoudende rapporten over pushbacks wijzen op een systematisch falen van het EU om respect af te dwingen voor één van de meest fundamentele mensenrechten.

In deze paper schetsen we samen met 11.11.11. de problematiek en schuiven we beleidsaanbevelingen naar voor om de rechten van mensen op de vlucht aan de Europese grenzen beter te beschermen. We kijken daarbij naar het functioneren van Frontex en naar de voorstellen van de Commissie voor de oprichting van een mechanisme om rapporten over pushbacks te monitoren en te verifiëren en om overtredingen aan te pakken.

Lees onze paper