Vrijwilligersgroepen

Wil je als vrijwilligersgroep voor asielzoekers en vluchtelingen een plaatsje op onze website?
Mail naar griet.jacques@vluchtelingenwerk.be
Een aantal vrijwilligersgroepen hebben zich georganiseerd in het Gastvrij Netwerk, met een eigen nieuwsbrief en uitwisselingsmomenten. Interesse om tot dit netwerk toe te treden? Hier vind je meer info.

Antwerpen

Booms Welkom

afbeelding van Booms Welkom

Booms Welkom vzw biedt onderdak aan verenigingen, bezig met diversiteit, armoedebestrijding, duurzaamheid en solidariteit.

Het is een plek vol van diversiteit waar iedereen zich thuis voelt...

Eva Centrum

afbeelding van evavzw Doel
  • Het bevorderen van een harmonische eenheid tussen mens, natuur en arbeid, om te komen tot een rechtvaardiger samenleving , op basis van economische en  sociale gelijkheid ;...

Filet Divers

afbeelding van filetdivers

Wat is Filet Divers?

Filet Divers is een door Bond zonder Naam ondersteunde, erkende vereniging waarin armen het woord nemen. Filet Divers is ook een verbindend en versterkend kansencentrum...

Gastvrij Boechout

'Integratie is zoveel makkelijker als je welkom bent'. Boechout is een rijke gemeente. Op een bevolking van 12.500 inwoners worden slechts enkele tientallen vluchtelingen opgevangen. Gastvrij...

Gastvrij Wuustwezel

GASTVRIJ WUUSTWEZEL is een vrijwilligersgroep, een onthaalgroep voor mensen die uit een ander land in Wuustwezel komen wonen en een steuntje in de rug kunnen gebruiken om hun toekomst perpectief...

Malubimpa Malle Zoersel

afbeelding van malubimpa

Malubimpa Malle is een feitelijke vereniging voor de allochtone bewoners van Malle en omgeving. De vereniging werd opgericht in 2006 en is een Welzijnsschakel ter ondersteuning van migranten en...

Mondiale Werken Regio Lier

In december 2015 startte een groep Lierenaars een nieuwe vluchtelingenwerking. Aangegrepen door de berichtgeving over de gevaren en problemen die vluchtelingen moeten overwinnen, wilden ze zelf...

Op de Spiegel vzw

Op de Spiegel vzw  is opgericht op 7 maart 2019. We zijn werkzaam in Kasterlee  en  willen  erkende  vluchtelingen in heel Vlaanderen steunen op weg naar een zelfstandiger bestaan. 

Op  de...

PSC Antwerpen

afbeelding van psc-antwerpen

Het Protestants Sociaal Centrum-Antwerpen is opgericht door de protestantse kerken in Antwerpen en als vzw sinds 1979 actief. Het zet zich in voor mensen op de vlucht en voor diegenen die  te...

Steunpunt Asiel & Migratie vzw

Het Steunpunt Asiel & Migratie geeft advies en informatie over asiel en migratie. Asielzoekers, erkende vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf, geregulariseerden of mensen die met...

Vluchtelingengroep Klein- Brabant- Willebroek

De groep is ontstaan uit de werking van hart-boven-hard Klein-Brabant- Vaartland.

Voorlopig is de Vluchtelingengroep KBW een feitelijke vereniging die vrijwilligers verwelkomt uit de...

Welcome in Mechelen

afbeelding van welcomeinmechelen

Welcome in Mechelen (WiM) ontstond in februari 2016 als een initiatief van Mechelaars  en is uitgegroeid tot een heus netwerk van geëngageerde burgers die de “handen uit de mouwen steken”...

Brussel

De vrienden van K

Alles start met het gegeven dat niemand zijn land of familie vrijwillig zal verlaten. De jongere of zijn familie neemt de moeilijke beslissing ergens anders een beter leven te zoeken. De jongere...

Globe Aroma

afbeelding van globearoma

Globe Aroma is een open en laagdrempelig kunstenhuis in Brussel. We bieden een plek aan nieuwkomers en vluchtelingen die zich artistiek willen ontplooien, begeleiden hen in hun persoonlijke...

KAJ de MUG

afbeelding van kaj-de-mug

De MUG is de ‘Multiculturele Urgentie Groep’ van Brussel, een groep van ondertussen een 50-tal jonge mensen. Recent is de ontmoetingsplaats bij ‘Voyaach’ in  de Oppemstraat 54 - buurt Klein...

Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés Bruxelles

afbeelding van platforme

Espace d'informations et de coordination des actions et initiatives citoyennes de solidarité avec les réfugiés et les sans-papiers à Bruxelles.

Information and coordination of the citizen...

Limburg

Gastama

afbeelding van gastama

Gastama is een vereniging met als doel mensen op de vlucht in Tongeren te helpen.
Gastama (in Esperanto taal “Gastvrij”) wil een warm welkom nastreven voor de vluchtelingen.

Gastvrij Diepenbeek

afbeelding van gastvrij-diepenbeek

'Gastvrij Diepenbeek' is een groep mensen uit Diepenbeek die vluchtelingen willen helpen.

“Wij willen dat vluchtelingen zich vlug thuis voelen in onze gemeente. Vaak zitten...

Gastvrij Hasselt

afbeelding van gastvrij-hasselt

Gastvrij Hasselt werd in 1992 opgestart vanuit de campagne "Vluchten kan niet meer" (Welzijnszorg). Drie jaar later vormden wij ons om tot een VZW. In 1996 stelde de stedelijke overheid ons een...

Gastvrij Sint-Truiden & Masala

afbeelding van masala

Het onthaalhuis van Gastvrij Sint-Tuiden wordt MASALA genoemd. Masala is de naam van een kruidenmengeling. Het verwijst naar de aanwezigheid van de verschillende cul-uren die onze...

Limburgs Platform voor Vluchtelingen/Limburg Gastvrij

afbeelding van lpv

 

Vzw Limburgs Platform voor Vluchtelingen is een netwerk van vrijwilligers, comité’s, organisaties en personen die zich inzetten voor "Mensen op de Vlucht" in Limburg.

Wat is...

Oost-Vlaanderen

Circles of Connection

afbeelding van Circles of Connection

" Circles of Connection ′′ ontstond uit onze ervaring in Lesbos, waar we met
vluchtelingen samenwerkten. Met ′′ Circles of Connection ′′ willen we een brug bouwen
tussen 'wij' en ' hen...

Gastvrij Beveren

afbeelding van Gastvrij Beveren

"Beveren is een gastvrije gemeente, met inwoners die zich het lot van vluchtelingen
aantrekken. We zijn een groepje onafhankelijke, geëngageerde vrijwilligers, die ervan
overtuigd zijn...

Hand-in-Hand Gent

afbeelding van Hand-in-Hand Gent

Hand-in-Hand Gent is een veelkleurige, pluralistische groep: sterk gemotiveerde mensen (oude en nieuwe Belgen) en vluchtelingen (met en zonder papieren) samen. De groep bestaat uitsluitend uit...

Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas

afbeelding van vlos

VL.O.S is een ongebonden vzw die vluchtelingen en migrerende mensen in nood ondersteunt in hun zoektocht naar opvang, materiële hulp en juridisch-administratieve begeleiding. Verder organiseren de...

Vluchtelingenplatform regio Dender

afbeelding van Vluchtelingenplatform regio Dender

 

 

Het Vluchtelingenplatform Regio Dender streeft naar een solidaire samenleving. Daartoe sensibiliseert het, voert het actie en verbindt het initiatieven in de regio...

Vluchtelingenwerkgroep Laarne – Kalken

De vluchtelingenwerkgroep is opgestart in 2000 als spin-off van de GROS (gemeentelijke raad ontwikkelingssamenwerking) en profileert zich als een groep vrijwilligers die zich afzet tegen racisme...

Werkgroep Vluchtelingen Gent

afbeelding van wvg

De Werkgroep Vluchtelingen Gent vzw is een pluralistische groep vrijwilligers, die zich inzetten voor vluchtelingen in de brede zin van het woord. Mensen die vluchten uit oorlog en...

Werkgroep Vluchtelingen Wetteren

afbeelding van werkgroep-wetteren

De werkgroep ontstond in 1980 als feitelijke vereniging en is sinds 2008 een vzw.

Elke persoon heeft recht op een leven in vrede, vrijheid, veiligheid en menswaardigheid. De vereniging...

Vlaams-Brabant

Bij Ons Thuis

afbeelding van BijOnsThuis

De vzw Bij Ons Thuis werd op 30 mei 2018 in Aarschot opgericht, maar het vrijwilligersinitiatief bestond al enkele jaren eerder. De werking is opgebouwd rond 2 vluchtelingenhuizen waarin een 25-...

Dekenale Werkgroep De Herberg

Om hulp te kunnen bieden aan asielzoekers en erkende vluchtelingen startten enkele vrijwilligers in september 2015 de feitelijke vereniging "De Herberg". De benaming verwijst naar de parabel in...

Gastvrij Wijgmaal

Gastvrij Wijgmaal startte in 2015 en brengt mensen samen uit Wijgmaal en omgeving die zich op één of andere manier willen inzetten voor de vluchtelingen in Leuven.

Halle zonder Grenzen

afbeelding van hallezondergrenzen

Halle zonder Grenzen werd in 1993 opgericht als ongebonden organisatie en werd in 2018 een VZW die ijvert voor verdraagzaamheid en strijdt tegen uitsluiting. HzG organiseert ontmoeting,...

Onthaalgroep Vluchtelingen Grimbergen

afbeelding van Onthaalgroep Vluchtelingen Grimbergen

Vrijwilligers die zich inzetten om aan de vluchtelingen, die in Grimbergen verblijven, hulp te bieden bij hun voornaamste moeilijkheden en noden.

Elke vrijwilliger doet dit volgens eigen...

Onthaalgroep Vluchtelingen Herent

afbeelding van herent

De Onthaalgroep Vluchtelingen Herent is een feitelijke vereniging en wil: 

  • meewerken aan het verwezenlijken van een humaan onthaal van vluchtelingen in Herent.
  • ...

Recht op Migratie vzw

afbeelding van Erik Hommel

Recht op Migratie is een vzw die de verdediging opneemt van vluchtelingen, in het bijzonder van Mensen Zonder Papieren. Hiervoor richtte de vzw het Vluchtelingenhuis op. Via diverse kanalen...

SIAL Lubbeek

SIAL is een informeel netwerk, in 1999 gestart door inwoners van Lubbeek. Ook niet Lubbekenaren zijn actief binnen de groep. De werking functioneert op basis van vrijwilligheid en consensus. We...

Werkgroep Merchtem Multicultureel

afbeelding van merchtem-multicultureel

Merchtem multicultureel onthaalt nieuwkomers in de gemeente en helpt hen op weg naar integratie. Iedere nieuwkomer van buitenlandse origine die zich tijdelijk of definitief komt vestigen moet de...

West-Vlaanderen

Argos vzw

afbeelding van argosvzw

Argos heeft uitgebreide ervaring en expertise in het activeren, begeleiden en vormen van (vooral) de kansengroepen, met doelstelling hun kansen op de arbeidsmarkt en/of in de maatschappij te...

Bredene met een hart voor vluchtelingen

'Bredene met een hart' is een burgerinitiatief dat iets positiefs wil doen voor de nieuwkomers en voor alle mensen in precaire situaties. De organisatie beheert een eigen ontmoetingscentrum...

Elim steunpunt vluchtelingen

afbeelding van elim  

De vzw Elim, Steunpunt Vluchtelingen regio Roeselare is een vereniging die zich belangeloos inzet voor vluchtelingen, asielzoekers, mensen met en zonder papieren,  ongeacht hun ras,...

Huizen van Vrede vzw

afbeelding van huizenvanvrede

Huizen van Vrede is een netwerk van vrijwilligers die erkende vluchtelingen helpen om een woning te vinden in de brede regio rond Brugge.

Huizen van Vrede is samen met een 40-tal andere...

Solidariteit Onthaalhuis Christus Koning

afbeelding van sock

Het eerste onthaalhuis in de Zwaluwenstraat 26 in Brugge begon in 1980 zijn werking met de opvang van Vietnamese bootvluchtelingen. In 1994 kocht de parochie Christus Koning een nieuw huis aan in...

Europa

Refutales

afbeelding van Refutales

RefuTales verspreidt nieuwe inzichten rond de vluchtelingenthematiek via getuigenissen van vluchtelingen. We focussen niet zozeer op hetgeen waarvoor ze gevlucht zijn (of de tocht hiernaartoe),...