Onderwijs

 

 

 

Wat doet vluchtelingenwerk?

We ijveren voor gelijke onderwijskansen

Jonge asielzoekers en vluchtelingen die toekomen in ons land, hebben recht op onderwijs zolang ze geen 18 jaar zijn. Zowel voor het leerplichtonderwijs als voor het vervolg in hoger, universitair of volwassenonderwijs ijveren wij voor gelijke onderwijskansen; we detecteren drempels en doen beleidsvoorstellen.

We ondersteunen het onthaalonderwijs

Scholen willen rekening houden met de onderwijsbehoeftes van hun superdiverse klasgroepen maar voelen hierbij nog heel wat uitdagingen. Vluchtelingenwerk kan scholen ondersteunen in hun onthaalrol voor anderstalige nieuwkomers. We bieden tools aan, stimuleren een brede schoolwerking, tonen de mogelijkheden van leerlingenparticipatie en ouderparticipatie en zetten goede voorbeelden in de kijker.

We inspireren scholen

Vluchtelingenwerk wil scholen inspireren om een gastvrije school te worden, waar elk kind zich thuis voelt en kansen krijgt en waar het thema asiel en migratie op een correcte en onderbouwde wijze aan bod komt. We vragen dat er voldoende aandacht zou gaan naar verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid. Zo kunnen we samen inzetten op een nieuwe generatie verantwoordelijke burgers.

Informatie voor scholen

Kan ik een jongere zonder geldige verblijfsdocumenten inschrijven? Zijn er gespecialiseerde hulpverleners op het vlak van traumaverwerking? Waar kan ik terecht voor de erkenning van een buitenlands diploma? Waar kan ik een tolk aanvragen?

Via onze Vluchtelingen Infolijn beantwoorden we alle vragen die te maken hebben met asielzoekers en vluchtelingen. We zijn elke werkdag bereikbaar van 9u30 tot 12u30. Binnen de vijf werkdagen krijg je een bruikbaar antwoord ofwel verwijzen we door naar een geschikte andere organisatie of instantie.

Bel 02 225 44 00 of stuur ons een e-mail

Road of Change

On the road again! Ook dit schooljaar krijgen jongeren, leraars en jeugdwerkers de kans om mee te doen met Road of Change, een gezamenlijk project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Uit de Marge en StreetwiZe•Mobile School

We bieden een traject voor 16 jongeren en 7 leraars of jeugdwerkers,  die langs de grenzen van Europa trekken. De deelnemers krijgen een unieke kans om te ervaren hoe de werkelijke situatie is voor mensen op de vlucht en te ontdekken welke uitdagingen er zijn in het huidig asiel- en migratiebeleid.  Tegelijkertijd geeft het hen ook de kans om te zien wat de kracht van een tolerante houding en een sterk sociaal bewustzijn kan betekenen en hoe het is om hier zelf een actieve rol in op te nemen.

Wat staat er op het programma?

  • Vooraf verzamelen de deelnemers zoveel mogelijk achtergrondinformatie, ze vergelijken mediaberichten over vluchtelingen en verrijken hun kennis over asiel, migratie en over de plaatsen waar we heen zullen gaan. 
  • Ze bereiden zich voor op een roadtrip die ons tijdens de krokusvakantie langs de grenzen van Europa zal brengen. Langs de grenzen die gesloten worden voor mensen op de vlucht, voorbij de grenzen van wat een humaan Europa zou kunnen zijn.
  • De jongeren worden uitgedaagd zich te verplaatsen in het leven van mensen op de vlucht, komen in contact met alle betrokkenen, luisteren naar verschillende meningen en denken na over een eerlijk, realistisch en humaan asielbeleid

Wat doen we achteraf?

  • We vertellen onze verhalen, delen onze ervaringen online en offline en gaan in gesprek met het brede publiek.
  • We denken na over beleidsaanbevelingen, schrijven ze uit en gaan hierover in gesprek met politici op Vlaams, federaal en Europees niveau.
  • De leerlingen ontwikkelen een prototype voor een spelconcept dat gebruikt kan worden om rond het thema aan de slag te gaan met leeftijdgenoten en met jongeren op de vlucht.
  • De leraars denken mee na over een educatief pakket dat hen in staat stelt om de complexiteit van het thema migratie bespreekbaar te maken in de leraarskamer en in de klas. Op die manier kunnen ze hun ervaringen van de reis delen met collega’s en dit thema actief benaderen in de schoolcontext.

Meer informatie!

Deadline inschrijvingen: 29/10/2018

Bekendmaking selectie: 22/11/2018

Benieuwd naar meer? 

Lesgeven over asiel en migratie

→ Wij delen interessante links via KlasCement (zoek op trefwoorden ‘vluchtelingen’ en ‘Vluchtelingenwerk Vlaanderen’) en helpen je graag bij je zoektocht naar informatie en leermiddelen die aansluiten bij jouw doelgroep. Hieronder zijn een aantal ideeën om mee aan de slag te gaan:

  • De documentaire 'Road of Change' over jongeren die naar de Balkan reisden en zo de actuele situatie van mensen op de vlucht ontdekten. Gratis hier te bekijken

→ We kunnen onze reizende tentoonstelling BE.LAND aanbevelen. Vluchtelingenwerk dook in de archieven, groef in het geheugen en vroeg aan vluchtelingen hoe zij hun onthaal beleefden. Het resultaat is een hoopgevend en verrassend verslag over vluchtelingenonthaal in Vlaanderen en Brussel de voorbije 65 jaar.

→ Wij bieden jullie zelf graag ondersteuning en informatie om les te geven over asiel en migratie. We kunnen jullie een boeiend pakket lesmappen aanbieden die je afzonderlijk of in zijn geheel kan gebruiken om mee aan de slag te gaan in de klas. De lesmappen zijn opgebouwd vanuit het ervaringsgericht leertraject Road of Change en bieden heel veel verschillende werkvormen die gebruikt worden in alle richtingen van het secundair onderwijs. Deze mappen kwamen tot stand dankzij een samenwerking met Bond zonder Naam en worden jullie gratis aangeboden. Boeiende lessen toegewenst! 

Vorming

Ben je leraar, toekomstige leraar, CLB-medewerker, directie, coördinator, vervolgschoolcoach,... en zoek je een boeiende studiedag? Kom dan naar de studiedag 'Migratie in het onderwijs' op dinsdag 16 oktober in Brussel waar inhoudelijke verdieping, concrete tools en uitwisseling centraal staan.

  Ontdek hier het complete programma en schrijf je in

Breng je school in beweging

Ik wil een initiatief opzetten over het thema vluchten. Onze school wil graag een solidariteitsactie organiseren ten voordele van een vluchtelingenorganisatie: hoe pakken we dat aan?

Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil leraars en leerlingen inspireren en scholen in beweging krijgen voor vluchtelingen en asielzoekers. Samen zoeken we een actie afgestemd op jullie schoolklimaat, gebaseerd op het vrijwillig engagement van leraars, leerlingen en ouders, met een educatieve omkadering, duurzaam en participatief.

Enkele ideeën? Sportieve leraars en leerlingen kunnen deelnemen aan onze Refugee Walk. Je kunt een bestaande actie zoals De Warmste Week van Stu Bru koppelen aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Of je bedenkt een origineel nieuw concept...

Doe mee met de Refugee Walk

Beleidsaanbevelingen

Ons onderwijs is pas goed als het werkt voor elke leerling ongeacht zijn afkomst of thuistaal. Vanuit onze missie zijn wij alert voor de onderwijskansen van jonge vluchtelingen en asielzoekers. Helaas stellen wij vast dat hun kansen op een aantal vlakken onder druk staan. Een gedetailleerde opsomming van onze vastgestelde drempels en aanbevelingen vinden jullie hier, in het verslag van onze gedachtewisseling over maximale onderwijskansen voor elke vluchteling en asielzoeker met de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

Het is tijd om hindernissen weg te werken en kansen te vergroten zodat alle jongeren, met of zonder vluchtverleden, kunnen bouwen aan een hoopvolle toekomst. Een superdiverse instroom vraagt een vernieuwd onderwijs waar rekening gehouden wordt met de onderwijsbehoeftes van elke leerling. Ons onderwijs heeft nood aan een transitie vanuit de sterke krachten en voorbeelden die er nu al zijn. Lees hier onze opinie 'Als gevluchte jongeren door de mazen van het onderwijsnet glippen' verschenen in De Morgen op 01/06/2017.