Startpuntmedewerkers Lara & Maria: "Stop alstublieft met treuzelen en neem verantwoordelijkheid!"

Lara en Maria organiseren als Europese vrijwilligers mee de activiteiten in ons Startpunt. Ze geven informatie aan asielzoekers, coördineren het team van vrijwilligers, organiseren trainingen en waken over goede kwaliteit van info die we geven aan asielzoekers.

Wij zijn Lara Van Bergen Calleja en María Echeverría Cañas. Wij zijn beiden 23 jaar oud en werken nu ongeveer een jaar bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Wij zijn onder andere belast met de coördinatie van de permanentie in Klein Kasteeltje.

Begin september merkten we de eerste signalen van de opvangcrisis, en in naam van Vluchtelingenwerk Vlaanderen hebben we toen gepleit voor een aanpak van de situatie. De overheid kwam echter niet met een realistische oplossing en de situatie escaleerde tot op heden. Als eerstelijnswerkers zijn we getuige geweest van de overbelasting die Fedasil-werknemers in Klein Kasteeltje hebben ervaren en het effect dat dit heeft gehad op hun werk.

Tegelijkertijd, en als gevolg van het gebrek aan respons, is er een externalisering van verantwoordelijkheden naar ngo's geweest. In het Startpunt-team heeft dit geleid tot lange werkdagen, nieuwe taken, en vooral, een toegenomen emotionele belasting. Wij maken ons zorgen over het gebrek aan steun die wij kunnen bieden aan onze vrijwilligers, de kern van ons team, en aan diegenen die ons werk mogelijk maken.

Op persoonlijk vlak ervaren wij een toenemende emotionele achteruitgang. Hoewel de situatie de afgelopen twee weken drastisch is verslechterd, staan we al bijna twee maanden voor een zeer stressvolle situatie, en het ziet er niet naar uit dat die op korte termijn zal verbeteren. Als team zijn wij er echter van overtuigd dat wij onze activiteiten niet zullen stopzetten en op dit moment is onze prioriteit het vinden van ondersteunende alternatieven om dit mogelijk te maken.

Lara & Maria: "Als Startpunt weigeren wij kinderen op straat te laten slapen"

Bij dit alles mogen we de mensen niet vergeten die in het middelpunt van deze hele situatie staan: de aanvragers van internationale bescherming. Zij ondervinden de directe gevolgen van de situatie en zien hun grondrechten voortdurend geschonden worden. De laatste weken is aan gezinnen huisvesting geweigerd wegens gebrek aan capaciteit. Ook hebben de autoriteiten een oneerlijk criterium gehanteerd waarbij niet-begeleide minderjarigen van 15 jaar en ouder niet als kwetsbaar genoeg worden beschouwd om in aanmerking te komen voor directe toegang tot opvang.

Als Startpunt weigeren wij kinderen op straat te laten slapen, terwijl er stilzwijgend op wordt toegekeken. Daarom zijn we gedwongen een beroep te doen op solidariteitsnetwerken van burgers. De mensen die we elke dag ontmoeten zijn een toonbeeld van veerkracht, maar iedereen heeft zijn grenzen, wat betekent dat we getuige zijn geweest van situaties van ernstige hopeloosheid en frustratie.

"Stop alstublieft met treuzelen en neem verantwoordelijkheid"

Als we rechtstreeks met de politici konden praten, zouden we hen zeggen dat het negeren van de situatie niets zal veranderen, maar het gewoon moeilijker beheersbaar zal maken. Dit is duidelijk te zien als we de situatie van begin september vergelijken met die van nu. Ondertussen pleit Vluchtelingenwerk Vlaanderen nog steeds voor een structurele hervorming van het opvangsysteem. We kunnen het er allemaal over eens zijn dat ze al te laat zijn en het voortdurend uitstellen van het nemen van verantwoordelijkheid voor je werk.

Onze oproep als Startpuntmedewerkers is duidelijk: stop alstublieft met treuzelen en neem verantwoordelijkheid voor uw werk. Wij stellen voor dat de verantwoordelijke politici een week meedraaien met het Startpunt-team en een andere week eens werken bij het Fedasil-team van het Klein Kasteeltje. Dit zal hen zeker helpen om onze eisen te begrijpen.

Meer info