Netwerkdag Gastvrij Netwerk - Deel I (online)
"Hoe werk je met mensen zonder wettig verblijf aan een duurzaam toekomstperspectief?"
"Hoe kunnen formele en informele hulpverleners die werken met gezinnen op de vlucht samenwerken en elkaar versterken?"
"Hoe kan je met de verhalen uit jouw vrijwilligerswerking meer mensen sensibiliseren over het thema asiel & migratie?"

Op deze vragen zoeken wij naar antwoorden tijdens een online netwerkvoormiddag voor vrijwilligers voor mensen op de vlucht. Tijdens de workshops komen experten aan het woord, delen zij hun inzichten en krijg je de kans om met elkaar in gesprek te gaan.

PROGRAMMA

10u   

Welkomstwoord door de voorzitter van Gastvrij Netwerk vzw, Josee Goethals.

Griet Jacques, projectmedewerker Gastvrij Netwerk, deelt inzichten en resultaten uit het project  'Gastvrij Netwerk Versterkt vrijwilligers voor mensen op de vlucht', gerealiseerd met de steun van Cera.

10u30
  • Workshop 1: Werken rond toekomstoriëntatie met / voor mensen zonder wettig verblijf. Begeleid door Hilde Geraets (ORBIT) & Joost Depotter (Vluchtelingenwerk Vlaanderen)

Het beleid naar mensen die een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten heeft nood aan een vernieuwende, menswaardige en effectieve aanpak.  Hilde en Joost stellen in deze workshop alternatieven voor de huidige aanpak voor. Zij richten zich op de opvang en begeleiding van mensen zonder wettig verblijf in functie van een duurzaam toekomstperspectief. Hilde coördineert lokale pilootprojecten rond bed, bad, brood én begeleiding (BBB+). Samen bespreken we ook de rol van vrijwilligersverenigingen en burgerinitiatieven van Gastvrij Netwerk ten gunste van deze doelgroep.

  • Workshop 2: Gezinnen op de vlucht: Een netwerk werkt. Begeleid door Fien Van Buggenhout & Daphne Knoop (Vluchtelingenwerk Vlaanderen)

Er zijn verschillende organisaties en individuen rondom het gezin die ondersteuning bieden, van medewerkers van het OCMW en andere professionele organisaties tot lokale vrijwilligers. Samen vormen zij een netwerk van ondersteuning rond een gezin. In het project “Vluchtelingengezinnen: een netwerk werkt” onderzoeken we hoe deze netwerken eruit kunnen zien en hoe ze functioneren. In deze workshop delen Fien en Daphne inzichten, goede praktijken en tools om zelf een netwerk op te zetten, die ze het voorbije jaar verzamelden.

  • Workshop 3: Politiserend werken als vrijwilligersorganisatie: de strategie van het verhaal. Begeleid door Vredesactie vzw

Benieuwd naar de kracht van verhalen? Welk verhaal je vertelt heeft een impact op wie er luistert. Communicatie over migratie bereikt tot nu toe vooral de hevige voor- en tegenstanders. Maar hoe bereik je de grote groepen mensen met een minder uitgesproken mening? Zij kunnen een draagvlak creëren voor migratie dat mee bepaalt hoe migranten en vluchtelingen worden behandeld. Weet jij welke verhalen er verstopt zitten in de communicatie van jouw organisatie? Luisteren enkel de al overtuigde voorstanders of overtuig je ook het twijfelende midden? Misschien wel na deze workshop!

 

Deze reeks maakt deel uit van het programma van de jaarlijkse netwerkdag van Gastvrij Netwerk. De workshops organiseren we op zaterdag 15 januari online. Het ontmoetingsluik waarbij we verder in gesprek gaan, nieuwe burgerinitiatieven ontmoeten, samen lunchen en klinken op 2022, verplaatsten we - omwille van de coronamaatregelen - naar zaterdag 18 juni.

Programma netwerkdag op 18 juni

Prijs
gratis
Startdatum
Einddatum
Type event
Vorming
Locatie

Online

Partners
Logo Cera