Argos Vaartland vzw

Argos vzw is een onafhankelijke vereniging in Willebroek die zich inzet voor mensen in nood. 

De vzw is opgericht als steun voor vluchtelingen, en dit ongeacht hun ras, taal, religie, politieke overtuiging of land van herkomst.  De vzw bestaat uit een groep vrijwilligers die zich engageert om op te komen voor hen die hun land ontvlucht zijn voor geweld, oorlog, armoede of uitsluiting.

Sinds 1 juli 2021 baadt Argos een volwaardige Sociale Kruidenier uit in Willebroek.

Geschiedenis

Oorspronkelijk was de werking van Argos vooral gericht naar "mensen zonder papieren". Dit zijn mensen zonder of met een onzeker verblijfsstatuut. Meestal wonen ze reeds jaren hier, maar wachten ze nog steeds op een regularisatie van hun verblijf. Ze spreken onze taal, de kinderen gaan hier naar school, ze willen hier een toekomst uitbouwen. Maar in afwachting van hun "papieren" mogen deze mensen niet werken en krijgen ze ook geen financiële steun van de overheid.

Argos wil deze groep mensen een stem geven, zichtbaar maken, en de vaak erbarmelijke levensomstandigheden aanklagen. Onze bijzondere aandacht gaat naar de vrouwen en kinderen die vaak de grootste slachtoffers zijn. Doordat de armoede en zeker ook de kinderarmoede alsmaar stijgt, is de doelgroep stelselmatig uitgebreid. Steeds meer gezinnen uit Willebroek komen bij Argos om hulp vragen. Dankzij de steun van de gemeente Willebroek kan Argos een pand huren in de Breendonkstraat 1B en op 1 juli 2021, omschakelen naar een volwaardige sociale kruidenier.

Activiteiten

Wie onvoldoende inkomen heeft om rond te komen, wordt gesteund door het OCMW en kan terugvallen op aankoop van een aantal producten bij de Sociale Kruidenier. We verkopen voeding, maar ook verzorgings- en onderhoudsproducten aan sterk verminderde prijzen. Je te besteden budget wordt berekend op basis van je gezinssituatie. Een beperkt budget is gratis.

De sociale kruidenier brengt ook mensen samen. In onze ontmoetingsruimte kan je bij een drankje andere mensen en vrijwilligers ontmoeten. Samen zoeken we oplossingen voor mogelijke problemen of vragen.

Wij blijven een warm hart hebben voor mensen zonder wettig verblijf (vluchtelingen). Ze zijn welkom bij Argos voor extra steun (gratis aankopen bij de sociale kruidenier en kledingwinkel). Dankzij een goede samenwerking met andere organisaties kunnen wij tussenkomen in allerlei onkosten zoals advocaat, nutsvoorzieningen, school, enz.

De werking van Argos wordt gesteund door

  • Sociale kruideniers Vlaanderen 
  • Da’s Willebroek
  • Welzijnszorg vzw Samen Tegen Armoede
Samenstelling

Contactgegevens

ARGOS vzw
Breendonkstraat 1 B
2830 Willebroek

Geert De Buyser - 0470/68 51 59
@email

Bezoek de website

Adres

Breendonkstraat 1 B
2830 Willebroek
België