Eva-centrum

vzw EVA-centrum zet zich in voor armoedebestrijding, solidariteit en buurtwerking. Iedereen is welkom!

EVA-centrum vzw is een pluralistische organisatie. Ze bestaat uit personen met diverse etnische, religieuze en politieke achtergronden die de doelstellingen van de vzw onderschrijven. Diversiteit, pluralisme, democratische besluitvorming en transparantie zijn beginselen waarop Solidariteit.eva gebaseerd is.

Doel
Het bevorderen van een harmonische eenheid tussen mens, natuur en arbeid, om te komen tot een rechtvaardiger samenleving , op basis van economische en  sociale gelijkheid ;
Het ondersteunen van initiatieven welke bijdragen tot het realiseren van een verdraagzame, multiculturele samenleving;
Het ondersteunen van initiatieven welke bijdragen tot een meer menswaardiger leven van mensen die aan de  onderkant van de  samenleving terechtkomen;
Het inrichten van ontspanningsactiviteiten, buurtgerichte activiteiten, socio-culturele activiteiten (informatie en vorming) en ondersteunende activiteiten;
Het verstrekken aan leden van – op een zo goedkoop mogelijke wijze – natuurlijke levensmiddelen en verzorgingsproducten;  (uit statuten vzw EVA-centrum)

Doelgroep
mensen in armoede (budgetstandaard)
mensen met een migratieverleden, vluchtelingen (geregulariseerde vluchtelingen, mensen in procedure en mensen met een precaire verblijfsituatie) en nieuwkomers.
tenslotte proberen we eveneens buurtbewoners, sympathisanten en belangstellenden te bereiken
zowel kinderen als volwassenen, mannen als vrouwen,
ongeacht hun leeftijd, gender, sociaal-culturele achtergrond, etniciteit  

Werkterrein
voor de armoedebestrijding naar de bewoners van district Ekeren, district Antwerpen  (Roozemaai, Schoonbroek en Luchtbal)
voor de vluchtelingenwerking naar bewoners van noord-Antwerpen, district Ekeren, district Antwerpen (Roozemaai, Schoonbroek, Luchtbal) , district Bezali en de omliggende gemeenten zoals Brasschaat, Stabroek, Kapellen.

Geschiedenis

EVA-centrum werd opgericht in 1973 door mensen uit de vredesbeweging. Ze bogen zich over de ontwikkelingsproblematiek en vredesvraagstukken. Ze verzetten zich tegen elke vorm van geweld, oorlog en discriminatie tegenover de gewone burger. Omdat armoede een onrecht is, werd het project solidariteit.eva gestart. Het betreft een laagdrempelig initiatief waar mensen met meer en minder kansen elkaar versterken in de strijd tegen sociale uitsluiting en om respect en verdraagzaamheid te bevorderen.

Activiteiten
 • De solidaire buurtwinkel werkt met 2 prijzen. Zo krijgen mensen met een laag inkomen extra korting en mensen met een inkomen uit arbeid betalen iets meer uit solidariteit. Mensen met een erg laag of geen inkomen kunnen solidariteitscheques bekomen om zelf hun pakket samen te stellen.
 • Onthaal en permanentie: kennismaking met de ganse werking en opvolgen van hulpvragen.
 • Aanbod laagdrempelige activiteiten zoals Nederlandse conversatie, BIBpunt, naschoolse begeleiding, vrouwenwerking, Nederlandse conversatie, kookactiviteit, creatieve activiteiten, repaircafé,  weetjes, kledijnamiddag, kinderactiviteit, uitstap, e.d.
 • Momenteel loopt het project rond opvoedingsondersteuning om deelnemers aan te moedigen stil te staan bij de opvoeding van hun kinderen in de huidige, Westerse context.
 • Voortraject in functie van doorstroom van nieuwkomers: Deelnemers worden via individuele coaching, groepsactiviteiten en vorming  begeleid naar deelname activiteitenaanbod, deelverantwoordelijkheden opnemen, vrijwilligerswerk (intern en extern), opleiding en tewerkstelling.
 • Info en vorming: getuigenissen in parochies en verenigingen, werken met stagiaires, buren betrekken bij de werking, hulp mondiale dagen, ontvangen van klasgroepen, cultuur aan tafel, boekvoorstellingen, infoavonden e.d.
 • Nieuw is het project: Integratie bevorderen via een buddysysteem voor nieuwkomers. Vrijwilligers gaan  met nieuwkomers op pad om hen te helpen een plek te vinden in onze samenleving.
Samenstelling
 • Erkend door de stad Antwerpen als interculturele organisatie
 • Erkend door de stad Antwerpen als vrijwilligersvereniging in de armoedebestrijding.  
 • Ambassadeur in de armoedebestrijding voor Welzijnszorg
 • Lid van Vakantieparticipatie Vlaanderen.
 • Lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
 • Lid van vzw Sociaal Winkelpunt
 • Lid van Gastvrij netwerk

 

Contactgegevens

Maatschappelijke zetel & solidaire buurtwinkel:        
Kattenberg 54            
2180 Ekeren

EVA-Ontmoetingscentrum:   
Schutstraat 10            
2180 Ekeren

EVA-secretariaat:                 
Schutstraat 10/02       
2180 Ekeren

info@evacentrum.be
03 542 64 13
www.evacentrum.be
https://www.facebook.com/eva.centrum

Adres

Kattenberg 54
2180 Ekeren
België