Gastvrij Diepenbeek

“Wij willen dat vluchtelingen zich vlug thuis voelen in onze gemeente. Vaak zitten vluchtelingen met veel vragen, twijfel en angst. Wij willen hen graag duidelijk maken hoe alles werkt in onze gemeente. Zo wordt het integreren een stukje makkelijker.”

'Gastvrij Diepenbeek' is een groep mensen uit Diepenbeek die vluchtelingen willen helpen. “Wij willen dat vluchtelingen zich vlug thuis voelen in onze gemeente. Vaak zitten vluchtelingen met veel vragen, twijfel en angst. Wij willen hen graag duidelijk maken hoe alles werkt in onze gemeente. Zo wordt het integreren een stukje makkelijker.”

Geschiedenis

Concrete hulp bieden
Wij komen graag eens langs als de vluchteling met praktische vragen zit: bij het zoeken van een (andere) woning, verhuizen, zorgen voor vervoer als het niet met de bus kan, meegaan op doktersbezoek, invullen van papieren die de vluchteling,  misschien moeilijk begrijpt, zorgen voor een computer, huiswerk- of woonbegeleiding. Wij zorgen dat vluchtelingen aansluiting vinden met de Diepenbeekse samenleving via het jeugdwerk, sportclubs of socio-culturele verenigingen.

Vriendschap bieden
We gaan 2 x per jaar samen op uitstap, naar een mooie stad, een park, een museum of  speeltuin...
We organiseren jaarlijks een feest voor en met vluchtelingen voor onze Diepenbeekse partners. Als de vluchteling er niet zelf kan geraken, willen we hen hiervoor thuis komen ophalen. "Gastvrij Diepenbeek" is met een stand aanwezig op de kerstmarkt.  Via onze  eetkraam , serveren vluchtelingen maaltijden van de aanwezige Wereldkeuken. In  het Paasweekend bezorgen we een uitgebreid homemade ontbijtmand  aan huis. Met de opbrengst van deze actie kunnen we onze dagelijkse werking financieren.

Vorming

  • We geven ook lessen Nederlands- in groep- als nieuwkomers extra ondersteuning nodig hebben  naast de Nederlandse les op school. Vaak gaan ze bij aanvang maar 2 X per week naar de Nederlandse les en is dit extra aanbod van vrijwilligers een stimulans om dagelijks rond  taal en spreekvaardigheid bezig te zijn.
  • Op dinsdagmiddag van 13u tot 15u  organiseren we Vriend en Taal in het St-Servaeshuis, op de Varkensmarkt (niet tijdens de schoolvakantie). Deze gespreksgroepen gaan in op actuele thema’s aangebracht door de deelnemers of actualiteit . Bv Het maandelijks infoblad van de gemeente, Welke ondersteuning biedt de gemeente, welke reglementen zijn onlangs gewijzigd. Bv aankondigingen ivm studietoelage, veranderingen op containerpark of huisvuilophaling, aanbod vakantieparticipatie, Rap op Stap, energiebesparing in huis enz.
  • In samenspraak met de lagere scholen zorgen we voor extra huiswerkbegeleiding voor kinderen.

"Gastvrij Diepenbeek brengt mensen bij elkaar"

 

Contactgegevens
lieve.missotten@pandora.be

Vrijwilligers die ondersteuning willen bieden via huiswerkbegeleiding of als gezinsondersteuner zijn steeds welkom!

Adres

België