Mondiale Werken regio Lier

150 vrijwilligers ondersteunen asielzoekers, vluchtelingen, daklozen en mensen in een kwetsbare positie. Ze werken mee in 14 verschillende projecten: woonhulp, werkhulp, formulierenhulp, ’t Bazarke, ...
Geschiedenis

In december 2015 startte een groep Lierenaars een nieuwe vluchtelingenwerking. Aangegrepen door de berichtgeving over de gevaren en problemen die vluchtelingen moeten overwinnen, wilden ze zelf iets doen om de vluchtelingen hier te ondersteunen. Zo werd het eerste project ‘Woonhulp voor vluchtelingen’ geboren. In maart 2016 werd de vzw Mondiale Werken Regio Lier opgericht.  

De werking breidde uit met meer activiteiten zoals hulp bij het vinden van (vrijwilligers)werk, hulp bij het verhuizen, hulp bij het vinden van een sportclub, enz. De groep groeide van 5 vrijwilligers naar ondertussen meer dan 50 vrijwilligers, onder wie ook een aantal vluchtelingen. De vzw is actief in 14 gemeenten in de ruime regio rond Lier.

Activiteiten
  • De vzw beheert per januari 2017 vijf transitwoningen waar vluchtelingen maximum één jaar kunnen wonen.
  • Kinderwerking. Omdat de afgelopen maanden ook meer en meer kinderen in het kader van gezinshereniging naar Lier kwamen (vooral uit Syrië), zet de vzw zich ook in om deze kinderen te helpen. Eerst en vooral zorgt de vzw ervoor dat de kinderen zich welkom voelen in hun nieuw land en hun nieuwe stad of gemeente. Daarnaast krijgen de kinderen en hun ouders hulp bij het vinden van een school, bij de papierwinkel die naar school gaan met zich meebrengt, bij het leren en spreken van Nederlands, enz.
  • De vrijwilligers zoeken samen met de vluchtelingen naar huurwoningen (o.a. tijdens de woonclubs
  • De transitwoningen worden beheerd door de vzw
  • De vrijwilligers helpen af en toe bij een verhuizing en bij allerlei kleine herstellingen
  • De vrijwilligers helpen vluchtelingen bij het vinden van (vrijwilligers)werk (activering)
  • De vrijwilligers werken mee aan laagdrempelige inloopactiviteiten (gemeenschapsvormende en culturele activiteiten)
  • En aan maatschappelijke activiteiten (rommelmarkten, benefiet,…) of acties (dag van verzet tegen armoede, wereldvluchtelingendag,…)

 

Contactgegevens

We blijven op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Als je belangstelling hebt, mail dan naar woonhulp.regiolier@gmail.com. Telefonisch zijn we te bereiken op 0473/994157. Je bepaalt als vrijwilliger zelf wat kan doen en wanneer. Je kan zelf ook een voorstel doen.

Je kan ook een gift doen op het rekeningnummer BE92 7350 4376 9923 van Mondiale Werken Regio Lier vzw.

 

Video
Adres

Vredelaan 34
2500 Lier
België