Onthaalgroep Vluchtelingen Herent

Wil meewerken aan het verwezenlijken van een humaan onthaal en bijdragen tot een geslaagde integratie van vluchtelingen in Herent.

De Onthaalgroep Vluchtelingen Herent is een feitelijke vereniging en wil:
meewerken aan het verwezenlijken van een humaan onthaal van vluchtelingen in Herent en bijdragen tot een geslaagde integratie van vluchtelingen.
De vrijwilligers die aan deze doelstellingen willen meewerken informeren, motiveren, bemoedigen en steunen. Dit alles streven ze na in nauwe samenwerking met Lokaal Opvanginitiatief (LOI) en het OCMW Herent, de bevoegde adviesraden en instanties en andere sociale en culturele organisaties en verenigingen.

De Onthaalgroep Vluchtelingen Herent is samen met een 40-tal andere vrijwilligersorganisaties verenigd in het Gastvrij Netwerk.

Geschiedenis

De Onthaalgroep Vluchtelingen Herent heette vroeger Werkgroep Vluchtelingen Herent en werd in 2015 opgericht.

Activiteiten

De Onthaalgroep Vluchtelingen en de vrijwilligers zijn actief op meerdere sporen:

  • Praktische acties en hulpverlening aan vluchtelingen
  • Standpunten en ervaringen m.b.t. onthaal en integratie bekend maken
  • Bijdragen tot mentaliteitsverandering voor een humaan onthaal
  • Beleidsadvisering inzake de vluchtelingenproblematiek
  • Netwerken en samenwerking met verwante organisaties uitbouwen
Samenstelling

De Onthaalgroep is samengesteld uit regulier actieve vrijwilligers en uit occasioneel oproepbare en/of individueel geëngageerde vrijwilligers.

'Noodhulp wordt georganiseerd via het Fonds Gastvrij Herent, dat wordt gevoed door regelmatige stortingen van donateurs (BE 05 8919 3403 8975) waarvoor de Vluchtelingen Onthaalgroep Herent als klankbord voor de gedragsregels functioneert.'

Contactgegevens
De vereniging is te bereiken via onthaalvluchtelingenherent@gmail.com

Adres

Maleizenstraat 59
3020 Herent
België