Op de Spiegel

Een privé-initiatief met roots in Kasterlee. Maar liefst 23 stichtende leden werken samen om erkende vluchtelingen in heel Vlaanderen een kans te geven op een zelfstandig bestaan.

Op de Spiegel vzw  is opgericht op 7 maart 2019. We zijn werkzaam in Kasterlee  en  willen  erkende  vluchtelingen in heel Vlaanderen steunen op weg naar een zelfstandiger bestaan.

Op  de Spiegel  vzw stelt nieuwkomers  een (klein) budget ter beschikking te stellen voor zaken die hen op weg kunnen helpen naar een zelfstandiger bestaan. Er wordt naar gestreefd dat mensen die steun ontvangen, na verloop van tijd en op hun maat, het gekregen bedrag teruggeven. Zo kan dit budget opnieuw gebruikt worden voor een nieuw project. Op de Spiegel vzw  wil  in vertrouwen werken.  Dit  geldt zowel voor het onderling vertrouwen in alle leden van ‘Op de Spiegel vzw’ als voor het vertrouwen in de mensen die we steunen.

Geschiedenis

Aanleiding voor de oprichting van Op de Spiegel vzw was de ervaring dat nieuwkomers  door financiële problemen afgeremd werden in hun traject naar een zelfstandiger leven.  De praktijk leert dat een kleine en tijdelijke  financiële bijdrage volstaat om mogelijk te maken dat deze mensen een belangrijke stap zetten naar een zelfstandiger bestaan.

 

Samenstelling

Wie in aanmerking wenst te komen voor steun van ‘Op de Spiegel vzw’ kan dit melden via opdespiegel@gmail.com.

Iedereen kan, in welke vorm dan ook, een steentje bijdragen. Op de Spiegel vzw kan ondersteund worden via een gift op het rekeningnummer BE37 5230 8108 7328

Contactgegevens
Adres: Loopstraat 34, 2460 Tielen
Meer informatie is er te vinden op www.opdespiegel.com en je kan contact opnemen via opdespiegel@gmail.com

Adres

Loopstraat 34
2460 Kasterlee
België