PSC Antwerpen

Het Protestants Sociaal Centrum Antwerpen zet zich in voor mensen op de vlucht en voor diegenen die te weinig kansen hebben/krijgen om aan de armoede en het sociaal isolement te ontsnappen.
Geschiedenis

Het Protestants Sociaal Centrum-Antwerpen is opgericht door de protestantse kerken in Antwerpen en als vzw sinds 1979 actief. Het zet zich in voor mensen op de vlucht en voor diegenen die  te weinig kansen hebben/krijgen om aan de armoede en het sociaal isolement te ontsnappen.Vanaf 2015 maakt het PSC-Vluchtelingenwerk deel uit van het CAW en is nu gekend onder de naam ACM (Advies Centrum Migratie) binnen het CAW Antwerpen. Vanaf 2020 is de Jongerenwerking voor alleengaande vluchtelingenjongeren weer een PSC-werking geworden. Het PSC is erkend als vrijwilligersorganisatie.

Activiteiten

Belangrijkste deelwerkingen op dit moment zijn:

  • de Woonterp: transitwoningen voor erkende vluchtelingen: eenvoudige praktische hulp, buddy’s, woningen zoeken
  • PSC-Jongerenwerking: alleengaande vluchtelingenjongeren een warm onthaal bieden, met huiskamerwerking, lotgenotencontact, activiteiten, laagdrempelige bijstand en hulp en toeleiding naar allerhande vormen van integratie
  • stadspredikant: d.w.z. presentiewerk, verbindend werk, netwerk met partners en achterban, vorming, coaching vrijwilligers en stagiairs
  • project “Kip en Ei” in Burkina Faso
  • Vanuit de vzw wordt vorming gegeven aan de vrijwilligers die zich op verschillende plaatsen inzetten:
  • Weekend- en vakantieactiviteiten voor vluchtelingenjongeren
  • Individuele ondersteuning vluchtelingenjongeren (tewerkstelling, onderwijs, huisvesting)
  • Partnerorganisaties in het presentiewerk onder mensen op de vlucht en in armoedesituaties
  • Het studiefonds Minke Zuidema fonds zamelt geld in bij de kerkelijke achterban om jongeren in het  onderwijs te ondersteunen die in erg precaire levensomstandigheden toch ook gewoon als scholier of student aan hun toekomst willen bouwen.
  • Vanuit de optiek dat migratie een kip èn ei verhaal is, hebben wij onder de naam “Kip en Ei” een meervoudig strategisch project in Burkina Faso om in volstrekt gelijkwaardig partnerschap levensomstandigheden daar te verbeteren om de pushfactoren van migratie te bestrijden. Dit groeiend project behelst een kippenkwekerij, watervoorziening, groentenkweek, sanitaire en logistieke verbetering, opleiding, en nog veel meer. In dit project passen wij de principes toe van presentie, corporate governance en beweging tegen onrecht die wij ons als PSC al meer dan veertig jaar hebben eigengemaakt.
Samenstelling

In deze beweging van positief protest werkt het PSC nauw samen met
o    PSC Open Huis als zelfstandige zuster-vzw, vereniging waar armen het woord nemen
o    Filet Divers, sociale kruidenier van Bond Zonder Naam
o    De Loodsen vzw. (vorming voor de presentiemethodiek en in het Platform Noodhulp onder Protest)
o    Orbit vzw; Welzijnszorg vzw
o    Het PSC Antwerpen is lid van Gastvrij Netwerk.

Het wil knelpunten die vanuit het werkveld worden gesignaleerd, graag in samenwerking met anderen onder de aandacht brengen van het beleid.

Contactgegevens
Correspondentieadres: PSC-Antwerpen vzw, Lange Stuivenbergstraat 54, 2060 Antwerpen
Voorzitter: Koen Kinsbergen (koen.kinsbergen@gmail.com)
Contactpersoon: Petra Schipper (p.schipper@telenet.be ) gsm: 0486/125044

Adres

Lange Stuivenbergstraat 54
2060 Antwerpen
België