Welkom en Co

Een plek vol diversiteit waar mensen op de vlucht verwelkomt en ondersteund worden.

Welkom en Co vzw (vroeger: Booms Welkom) biedt onderdak aan verenigingen, bezig met diversiteit, armoedebestrijding, duurzaamheid en solidariteit. Het is een plek vol van diversiteit waar iedereen zich thuis voelt. Een plek die ruimte biedt aan de meest kwetsbaren uit de samenleving om hen te ondersteunen en een luisterend oor te bieden. Maar ook om hen te versterken om zo volwaardig deel te nemen aan de Boomse samenleving. Werken aan diversiteit en bestrijden van armoede doen we al jaren, zowel plaatselijk als wereldwijd.

Welkom en Co is samen met een 40-tal andere vrijwilligersorganisaties verenigd in het Gastvrij Netwerk.

Geschiedenis

Ontstaan in 1977 als Onthaal voor Gastarbeiders vzw. De dienst groeide uit tot een volwaardige migrantenwerking, die in 1988 in een eigen huis werd ondergebracht: Mozaïek. Geleidelijk aan behoorden ook vluchtelingen tot de doelgroep. De nieuwe naam Huis van de Dialoog wees op een gemeenschappelijke bewustmaking en verantwoordelijkheid voor alle Bomenaars.

In 2015 verhuisde de vzw naar de Blauwstraat, de winkelwandelstraat van Boom. Booms Welkom wil vanuit die plek het niet hebben over, maar wil samen met vluchtelingen, migranten, armen, Bomenaars, ... aan de slag gaan. Om de samenleving duurzaam en solidair te maken, de armoede structureel te bestrijden en aangenaam samenleven in de diversiteit te laten lukken.

In mei 2022 veranderde de naam Booms Welkom naar Welkom en Co.

Activiteiten

Voor wie?

 • mensen in een achterstellingssituatie
 • kwetsbare groepen van allochtone origine, etnisch culturele minderheden
 • zelforganisaties
 • organisaties en initiatieven die werken rond diversiteit, armoedebestrijding, solidariteit en duurzaamheid

Waarvoor kan je bij ons terecht?

 • Nederlands oefenen
 • laagdrempelige groepsactiviteiten: ontmoeting & onthaal, sport, zinvolle vrijetijdsbesteding
 • maatschappelijke integratie: helpen bij het zoeken naar werk (vacatures bekijken en gericht solliciteren)
 • zoeken naar een geschikte woongelegenheid
 • doorverwijzing voor opvoedingsondersteuning
 • juridische (en morele) ondersteuning ivm asielprocedure
 • individuele ondersteuning (doorverwijzing) bij psychosociale problemen
 • bevorderen, optimaliseren en stroomlijnen van individuele initiatieven van Bomenaars ter ondersteuning van vluchtelingen.
 • gratis toegang tot internet
 • info en acties rond solidariteit en duurzaamheid
Samenstelling

Welkom en Co bestaat uit zo'n 65 vrijwilligers en werkt samen met heel wat partners uit de regio:

 • Amnesty International – schrijfkern Boom: www.aivl.be
 • Biobello Boom: Afhaalpunt biogroente- en fruit:  www.biobello.be
 • Oxfam Wereldwinkel Boom: www.oxfamwereldwinkels.be/boom
 • Samenlevingsopbouw steunpunt Boom
 • Taterkaai: conversatietafel Nederlands voor anderstaligen
 • 11.11.11. Boom:  www.11.be
 • ABC Rupelstreek: Marokkaanse zelforganisatie abdessalam0711@yahoo.fr
 • Aurora:  multiculturelevrouwenwerking merlene.fontanilla@telenet.be  
 • Fairtrade Boom’t: www.fairtradegemeenten.be
 • LETS Rupel: lokaal uitwisselings systeem: letsrupel@gmail.com
 • Repaircafé Boom: repaircafe.boom@gmail.com
 • Rijweg: samen wandelen & fietsen: rijweg@gmail.com
 • Transitie Boom: transitieboom@gmail.com     www.transitie.be

Contactgegevens

Welkom en Co vzw
Blauwstraat 43/0.1, 2850 Boom
Tel.: +32 3 830 31 50
info@welkomenco.be
www.welkomenco.be
https://www.facebook.com/WelkomenCo
Triodosbank: BE26 5230 8029 2029
RPR Antwerpen OR 0417 870 852

 

Onze werking steunen? Je kunt een donatie storten op rekeningnummer: BE26 5230 8029 2029

Adres

Blauwstraat 43
2850 Boom
België