Opvang & begeleiding -

Update project “Vluchtelingengezinnen: een netwerk werkt”

Als nieuwkomer in Vlaanderen is het niet altijd evident om je weg in de maatschappij te vinden. Na een verblijfsprocedure die vaak niet gemakkelijk is, staat te volgende uitdaging direct klaar: het opbouwen van een nieuw bestaan in een land dat je nog maar net leert kennen. Waar te beginnen?
Veel erkende vluchtelingen en hun gezinnen stellen zich deze vraag. Gelukkig staan zij er niet helemaal alleen voor.

Er zijn verschillende organisaties en individuen rondom het gezin die ondersteuning bieden, van medewerkers van het OCMW en andere professionele organisaties tot lokale vrijwilligers. Samen vormen zij een netwerk van ondersteuning rond een gezin.
In het project “Vluchtelingengezinnen: een netwerk werkt” onderzoeken we hoe deze netwerken eruit kunnen zien en hoe ze functioneren.
 

  • Wat zijn de rollen van de verschillende actoren in het netwerk?
  • Hoe werken zij samen? Wat loopt er goed? Welke struikelblokken zijn er?
  • Hoe ervaart het gezin de ondersteuning?
Ondersteuning door vrijwilligers

Onze gezinswetenschapper Fien volgt drie gezinnen op en brengt samen met hen het netwerk van al die verschillende mensen en organisaties in kaart. Daarbij werkt ze nauw samen met de vrijwilligers die bij het gezin betrokken zijn. Zij vervullen een speciale rol in de begeleiding van het gezin. Als ‘buddy’ of ‘omarmer’ zijn ze, elk op hun eigen manier, nauw betrokken bij ‘hun’ gezin. Ze ondersteunen hen met allerlei praktische zaken zoals administratie en maken hen wegwijs in de omgeving waar ze wonen. Ze staan vaak dicht bij het gezin en vormen het eerste aanspreekpunt voor allerlei kleine en minder kleine zaken waar de gezinsleden wel wat advies of hulp bij kunnen gebruiken. Vaak blijven ze langere tijd bij het gezin betrokken en zijn ze er niet alleen voor acute vragen of problemen, maar ook voor een informele babbel of een gezellige uitstap. De manier waarop de vrijwilliger een gezin ondersteunt, heeft geen vaste vorm. Ze kan zich aanpassen aan de noden en wensen van beiden.

Lastig, maar verrijkend

Voor de vrijwilligers kan het een enorm verrijkende ervaring zijn om nieuwe mensen en een nieuwe cultuur te leren kennen en hen vanuit de eigen ervaring op weg te helpen. De vrijheid die het vrijwilligerswerk biedt, kan ook een uitdaging zijn. Hoeveel tijd kunnen ze eraan besteden? Bij welke taken kunnen ze ondersteuning bieden? Vrijwilligers die dicht bij ‘hun’ gezin staan worden vaak ook een vertrouwenspersoon en zijn dan de eersten die merken dat er iets niet goed loopt. Soms kunnen ze zelf de extra ondersteuning bieden die op dat moment nodig is maar op andere momenten zijn er andere organisaties en actoren die beter uitgerust zijn om het gezin hierin bij te staan. Dan is het beter dat de vrijwilliger het gezin doorverwijst en samen met hen contact zoekt met een organisatie die hen verder kan helpen. Het is voor de vrijwilliger niet altijd gemakkelijk om een goede balans te vinden en om zijn of haar grenzen te bewaken, net omdat hij of zij zo dicht bij het gezin staat.
In het project brengen we het gehele ondersteuningsnetwerk rondom de gezinnen in kaart en vervolgens rond de tafel. Zo hopen we meer inzicht te krijgen in het netwerk zelf en kunnen we zien op welke vlakken er extra ondersteuning nodig is en hoe er beter kan worden samengewerkt. Daarbij besteden we extra aandacht aan de speciale rol die is weggelegd voor de vrijwilliger, en daarnaast letten we er ook op dat de gezinnen zelf betrokken worden bij het overleg, zodat er niet voor hen maar met hen beslist wordt.

Meer info

Vluchtelingengezinnen: een netwerk werkt is een project in het kader van de projectoproep ‘outreachend bereiken van mensen in armoede’. Deze projectoproep werd gelanceerd door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Overheid, om projecten te ondersteunen die zich inzetten op het versterken van kwetsbare doelgroepen die zwaar getroffen worden door COVID-19. Voor meer informatie over het project kun je contact opnemen met daphne@vluchtelingenwerk.be.