-

Update situatie Klein Kasteeltje: vorige week opnieuw geen enkele werkdag waarop het opvangrecht gerespecteerd werd

Vorige week was er opnieuw geen enkele werkdag waarop de Belgische staat en Fedasil het opvangrecht respecteerden.
Klein Kasteeltje

Na het verlengd weekend van Hemelvaart kregen ongeveer 70 alleenstaande mannen geen toegang tot het Klein Kasteeltje. Na het sluiten van de poort zei de politie tegen deze groep ‘today finish’. Meer info kregen zij niet. Hierdoor konden zij geen verzoek om internationale bescherming indienen, waardoor ze ook geen opvangplaats kregen. We ontmoetten enkele mannen die al weken op straat slapen, terwijl hun verzoek om internationale bescherming verder loopt. Een van hen had binnenkort al zijn tweede interview bij het CGVS. Doordat hij op straat slaapt heeft hij niet de nodige sociale begeleiding om dit gesprek grondig voor te bereiden.

Vanaf dinsdag had iedereen opnieuw toegang tot het Klein Kasteeltje voor het indienen van een verzoek om internationale bescherming. Het grootste deel van de alleenstaande mannen kreeg een opvangplaats. Helaas waren er nog steeds minstens 30 alleenstaande mannen die zich moesten registreren op de wachtrij, en op straat moeten slapen.

Op woensdag kreeg geen enkele alleenstaande man een opvangplaats, en moesten zij alle 70 de nacht op straat doorbrengen. We praatten met twee mannen die al hadden opgevangen dat ze geen opvangplaats zouden krijgen. We merken dat het niet krijgen van opvang bijna als een deel van het systeem wordt beschouwd. Nochtans organiseerde Vluchtelingenwerk Vlaanderen een persconferentie samen, de Association Syndicale des Magistrats (ASM), Avocats.be, de Ligue des droits humains, CIRÉ, Médecins du Monde en Saamo Brussel. Tijdens deze conferentie veroordeelden we de dagelijkse schendingen van het opvangrecht, en het gebruik van een onwettige wachtrij. Elke eerste verzoeker om internationale bescherming heeft immers een recht op opvang in België.

Op donderdag kregen 50 alleenstaande mannen een opvangplaats, en de overige 15 moesten zich registreren op de onwettige wachtlijst.

Vrijdag kregen we te horen dat er geen enkele opvangplaats beschikbaar is voor alleenstaande mannen. Dit betekent dat de tientallen mannen die dag geen plek krijgen om te slapen, en minstens het hele verlengde weekend op straat moeten verblijven.

Doorheen de week waren onze medewerkers aan het Klein Kasteeltje druk in de weer met het helpen van deze personen op straat. We brengen hen in contact met een advocaat, die een eenzijdig verzoekschrift indient bij de Arbeidsrechtbank om de onwettige praktijk van de wachtlijst aan te klagen en de persoon op straat een opvangplaats te geven. Op die manier hielpen we 74 personen aan een advocaat.