-

Voogd Erik: "Jongeren helpen die in een zwakke positie staan, daar doe ik het voor"

Erik is voogd van Mohamad, een 13-jarige Syrische minderjarige jongere die alleen, zonder enige begeleiding, vanuit Syrië naar België gevlucht is. Mohamad leefde met zijn gezin al van kinds af aan in een vluchtelingenkamp en werd daar bedreigd. Erik: "Ik hoop voor Mohamad, dat hij de kans krijgt om hier in België een goed leven uit te bouwen."

Voogd Erik

Erik was in zijn professionele loopbaan actief als leidinggevende in sociale beleidsdomeinen, en wil nu ondersteuning bieden aan niet-begeleide minderjarige vluchtelingen die in een precaire positie zitten. Hij is nu voogd, of wettelijke vertegenwoordiger, van Mohamad en enkele andere jongeren en ziet toe op hun algemeen welzijn.

Niet-begeleide minderjarige jongeren worden bij hun aankomst in België aangemeld bij de dienst Voogdij van het ministerie van justitie. De meeste minderjarigen komen in België aan zonder identiteits- of verblijfdocumenten. In het kader van de zorg voor die minderjarigen, plaatst de Dienst Voogdij hen in een opvangcentrum, en wijzen zij een voogd voor hen aan.

Voogden zoals Erik contacteren een advocaat om de minderjarige te helpen tijdens de asielprocedure. "Ik help de minderjarige jongere tijdens de ganse asielprocedure en bereid samen met zijn advocaat de interviews voor die de minderjarige bij de betrokken instanties zal moeten afleggen."

Erik steunt Mohamad ook bij het uitbouwen van een schoolloopbaan, en treft voor hem praktische regelingen zoals de opening van een zichtrekening, de aanvraag voor een groeipakket,.. zaken waar elke jongere in België recht op heeft.

"Het geeft me voldoening iets voor de vluchtelingenjongeren te kunnen betekenen"

We ontmoeten Erik, samen met Mohamad, in de Don Bosco school in Brussel. Mohamad volgt sinds enkele maanden les bij ‘Villa Veerkracht’, een project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen dat minderjarige vluchtelingenjongeren die in België verblijven, voorbereidt op het secundair onderwijs.

Erik is aanwezig op de ouderbijeenkomst naar aanleiding van de bespreking van zijn rapport. We zien een trotse Erik. "Ik hoop voor Mohamad dat hij de kans krijgt om hier in België een goed leven uit te bouwen."

Villa Veerkracht