Inclusie -

Vluchtelingenwerk organiseert vormingen om tolken en advocaten te helpen om LGBTQIA+ verzoekers beter bij te staan

Internationale bescherming vragen omwille van seksuele oriëntatie of genderidentiteit is niet evident. Ook voor tolken is het niet altijd evident om te tolken over thema’s als seksuele geaardheid en identiteit. Om tolken en advocaten te helpen om LGBTQIA+ verzoekers beter bij te staan, organiseert Vluchtelingenwerk Vlaanderen daarom vormingen.
regenboogvlag

Dan vieren we dat je kan zijn wie je bent. Helaas is homoseksualiteit nog steeds strafbaar in meer dan 70 landen. Daarnaast zijn er ook landen waar er de facto een bestraffing is omdat andere wetten strenger worden toegepast op LGBTQIA+ personen. In nog andere landen is er zo’n mate van homo- of transfobie dat mensen geen hulp krijgen van hun eigen overheid wanneer zij gevaar lopen. Internationale bescherming vragen omwille van seksuele oriëntatie of genderidentiteit is niet evident. Het is voor velen een taboe om er openlijk over te spreken, laat staan openlijk te beleven. Het eigen referentiekader speelt een rol in hoe de asielzoeker erover denkt en vertelt. Mogelijk is die niet vertrouwd met de Belgische terminologie. Dit maakt het moeilijk om de angst voor vervolging onder woorden te brengen en overtuigend te maken voor de instanties die beslissen over de asielaanvraag.

Ook voor tolken is het niet altijd evident om te tolken over thema’s als seksuele geaardheid en identiteit. Als de tolk bijvoorbeeld afkomstig is uit hetzelfde land of een buurland hiervan, is deze vrees niet onlogisch aangezien de verzoeker zijn, haar of hun land net ontvlucht omwille van het onvriendelijk klimaat voor bepaalde genderidentiteiten en/of seksuele praktijken daar.

Om tolken en advocaten te helpen om LGBTQIA+ verzoekers beter bij te staan, organiseert Vluchtelingenwerk Vlaanderen daarom vormingen. Op die manier kunnen gespecialiseerde advocaten deze mensen beter voorbereiden op het interview en kunnen goed geïnformeerde tolken een veilige omgeving creëren tijdens het tolken. In juni krijgt een eerste groep tolken en advocaten een vorming. Heel erg bedankt aan onze partners Merhaba, Nansen en Equal.brussels om dit mee mogelijk te maken!

 

 

9/06 - Gratis opleiding voor tolken over seksuele oriëntatie en genderidentiteit
Vind jij het als tolk soms ook moeilijk om te tolken over thema’s als seksuele geaardheid en identiteit? Waar staan de letters LGBTQIA+ voor? Hoe zorg ik ervoor dat LGBTQIA+ asielzoekers en vluchtelingen zich veilig voelen als ik tolk? Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert op vrijdag 9 juni een gratis opleiding voor tolken rond het thema seksuele oriëntatie en genderidentiteit.
13/06 - Gratis opleiding voor advocaten over seksuele oriëntatie en genderidentiteit
Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert een gratis opleiding op dinsdag 13 juni voor advocaten die verzoekers tot internationale bescherming omwille van SOGI bijstaan. De opleiding wordt gegeven door NANSEN, het juridisch expertisecentrum over internationale bescherming.