Solidaire Gemeenten

Het concept ‘Solidaire Gemeente’ bestaat sinds 2020. Door de coronacrisis sloot Griekenland in maart 2020 haar grenzen waardoor nog meer mensen op de vlucht in erbarmelijke omstandigheden in kampen kwamen vast te zitten. De Gemeenten toonden zich daarbij bereid mensen uit de vluchtelingenkampen in hun gemeente op te vangen. Samen met #ikbensolidair, een samenwerkingsverband tussen armoede-, vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties en vrijwilligersgroepen, vragen ze ook een engagement tot relocatie van de Federale overheid.

Wat is een solidaire gemeente?

België in Europa

Het Europese beleid slaagt er niet in om bescherming te bieden aan mensen op de vlucht. Duizenden mensen zitten nog steeds vast aan de Europese buitengrenzen. Vaak in tenten, zonder toegang tot basisdiensten en asielprocedures. Een betere en meer humane aanpak is mogelijk. Maar enkel met voldoende solidariteit waarbij alle lidstaten hun steentje bijdragen. Ook het lokale niveau speelt daarin een cruciale rol.

Een solidaire gemeente pleit ervoor dat België in de EU verantwoordelijkheid opneemt voor de opvang en bescherming van mensen op de vlucht. Dat betekent dat België in de onderhandelingen voor de hervorming van het Europese migratie- en asielbeleid (het nieuwe Pact voor Asiel en Migratie) mensenrechten en Europese solidariteit centraal zet. Maar ook dat België in afwachting van deze hervorming, een voortrekker is van solidariteitsinitatieven, zoals de relocatie uit Griekenland.

In de gemeente

Een solidaire gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en zet binnen de gemeente in op een kwaliteitsvolle bescherming en begeleiding van mensen op de vlucht. Veel Vlaamse gemeenten vangen al geruime tijd vluchtelingen op. Een solidaire gemeente gaat verder dan het louter opbieden van opvang. Zij voorzien extra ondersteuning, in al zijn vormen en definities. Dat kan via een of meerdere van de volgende activiteiten:

 • De gemeente voorziet in opvangplaatsen voor minderjarige of meerderjarige mensen op de vlucht;
 • De gemeente stimuleert vrijwilligers om pleegouder of voogd te worden van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen;
 • De gemeente zet initiatieven op om vluchtelingen te betrekken in het verenigingsleven, bij vrijetijdsactiviteiten,...;
 • De gemeente draagt financieel bij aan de opvang en bescherming van mensen op de vlucht aan de buitengrenzen van de EU of in de regio van conflicten via steun aan ngo’s of internationale organisaties;
 • De gemeente schakelt zich in netwerk met andere gemeenten om uit te wisselen over goede praktijken;
 • De gemeente denkt en bouwt mee aan goed doordachte modellen voor community based sponsorship;
 • De gemeente ondersteunt scholen bij het opleiding van mensen op de vlucht.
 • ...

Zichtbaar draagvlak

Een solidaire gemeente is ook bereid om haar engagement zichtbaar te maken. Samen laten we zien dat er lokaal draagvlak is voor solidariteit met mensen op de vlucht. Dit onder meer door opgenomen te worden in de lijst ‘Solidaire gemeenten en steden’.

Solidaire Gemeenten

 

De steden en gemeenten die zich solidair tonen zijn:

 • Bornem
 • Brugge
 • Deinze
 • Genk
 • Gent
 • Halle
 • Hove
 • Leuven
 • Lichtervelde
 • Merelbeke
 • Oosterzele
 • Puurs-Sint-Amands
 • Sint-Truiden
 • Tessenderlo
 • Veurne
 • Waregem
 • Zwijndrecht
Word jouw gemeente ook solidair?

In heel wat gemeenten ligt de vraag op tafel. Vrijwilligers van 11.be, Amnesty International en Vluchtelingenwerk stelden de vraag aan hun gemeentebestuur. Ook jij kan de vraag stellen!

Download hier de brief om ook jouw eigen gemeente aan te sporen om naar buiten te treden als solidaire gemeente!