Testament: Waarom nalaten aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Waarom nalaten aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Waarom nalaten aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Door na te laten aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen kan je een groot verschil maken. Dagelijks zetten wij ons in om mensen op de vlucht in ons land te helpen een nieuwe start te maken. Hieronder vind je wat meer uitleg over enkele van onze activiteiten die we kunnen doen dankzij de vele giften die we krijgen.

Startpunt

Als mensen op de vlucht aankomen in België zijn ze vaak angstig. Deze mensen komen na een zware en moeilijke tocht in een land terecht waar ze de taal en cultuur niet kennen en niet weten wat de toekomst brengt. Daarom willen we hen welkom heten en hen zo goed mogelijk informeren.

Met de vrijwilligers van het Startpunt staan we iedere ochtend aan het aanmeldcentrum voor asielzoekers - het Klein Kasteeltje - in Brussel. We geven niet alleen basisinformatie over de asielprocedure, we luisteren ook naar de mensen en beantwoorden hun vragen. We doen dit zo veel mogelijk in hun moedertaal en we merken dat ze dit enorm waarderen. Daardoor voelen ze zich meer op hun gemak.

We houden er ook de vinger aan de pols. Zo zagen we in het najaar van 2021 de opvangcrisis aankomen en konden we belangrijke signalen van het terrein doorspelen aan onze collega’s om druk te leggen op het beleid.

BELEIDSWERk

Tijdens de laatste opvangcrisis konden honderden mensen geen asiel aanvragen en moesten ze noodgedwongen de nacht op straat doorbrengen omdat de overheid niet voor opvangplaatsen kon zorgen. Dat is onaanvaardbaar.

Wanneer we zien dat de overheid onwettige maatregelen treft die de rechten van mensen op de vlucht met de voeten treden, schieten we in actie. We spreken de betrokken kabinetten en politieke partijen aan. We leggen hen beleidsvoorstellen voor en lobbyen voor verbetering op lange termijn.

We willen samenwerken om een verschil te maken. Krijgen we toch geen gehoor? Dan trekken we naar de rechtbank. Want België moet een asiel- en integratiebeleid voeren dat het internationaal recht respecteert en dat mensen voorop zet. Voor minder gaan we niet.

VLUCHTELINGEN INFOLIJN

Heel veel geëngageerde vrijwilligers, advocaten, voogden en lokale besturen zetten zich in voor vluchtelingen. Vaak worden ze geconfronteerd met moeilijke situaties en zitten ze met vragen.

Zij kunnen terecht bij onze gespecialiseerde medewerkers. We staan klaar om elke vraag over asiel, integratie of migratie per email of telefoon snel en correct te beantwoorden. En we helpen mensen in een asielprocedure die nood hebben aan informatie bij het opmaken van hun dossier.

Wil je ons contacteren? Neem een kijkje op www.vluchtelingenwerk.be/infolijn voor meer informatie.

BEWEGINGSWERK

Over heel Vlaanderen zetten vrijwilligers zich in voor een gastvrije en solidaire samenleving. We willen hen zo veel mogelijk ondersteunen en verenigen want ze maken een groot verschil op lokaal niveau voor de mensen met een vluchtverhaal.

Onze 5 regiocoördinatoren werken samen met deze vrijwilligersorganisaties en ondersteunen op dagelijkse basis. Samen kunnen we een positieve tegenwind vormen voor het vaak verzuurde politieke en maatschappelijke debat over migratie.

Enkel een sterk netwerk van medestanders maakt de integratie van mensen op de vlucht mogelijk en garandeert de bescherming van hun rechten.

ONDERWIJS

Jonge asielzoekers en vluchtelingen die toekomen in ons land, hebben recht op onderwijs zolang ze geen 18 jaar zijn. Zowel voor het leerplichtonderwijs als voor het vervolg in hoger, universitair of volwassenonderwijs ijveren wij voor gelijke onderwijskansen; we detecteren drempels en doen beleidsvoorstellen.

Om jonge nieuwkomers een goede start te geven in het onderwijs hebben we verschillende initiatieven lopen. Wil je meer weten over ons werk? Interesse in bepaald thema waar je graag wil aan nalaten? Neem dan zeker contact op met Manu Van Roosbroeck via @email of via 02 225 44 10.

 

Nalaten aan een goed doel: hoe gaat dat in zijn werk? Ontdek het hier