-

Infosessie Afghanistan: internationale bescherming en hervestiging

Op woensdag 20 oktober gaven collega's Thomas en Helene van ons team beleid een infosessie over verblijfsprocedures vanuit Afghanistan en België samen met het Agentschap Integratie en Inburgering. Door de onveilige situatie in Afghanistan door de recente machtsovername van de taliban rijzen er heel wat vragen.

Er waren 640 aanwezigen, waaronder veel praktijkwerkers. Ze kregen informatie over de bijstand aan niet-geëvacueerde Belgen en Afghanen met een verblijfstitel in België die zich nog in Afghanistan bevinden en over de mogelijke verblijfsprocedures voor Afghanen in Afghanistan en België. Duidelijk dat er nood is aan goede informatievoorziening, zodat eerstelijnsdiensten hun werk kunnen blijven doen. 

Wil jij deze infosessie herbekijken? Dat kan! 

Herbekijk infosessie

De situatie in Afghanistan is zodanig onderhevig aan verandering. Hierdoor zijn er nog veel onduidelijkheden en verandert de beschikbare informatie voortdurend.

Extra info?

Heb je nog bijkomende vragen over dit onderwerp?

Contacteer dan onze helpdesk op @email of op 02/225.44.35, bereikbaar op woensdag en vrijdag tussen 09u - 12u30.

Vluchtelingen Infolijn
Contacteer de Vluchtelingen Infolijn voor al je vragen rond asiel, migratie en integratie
Juridische Helpdesk
Stel je juridische vragen rond de asielprocedure en opvang van asielzoekers