-

Studenten stappen de Refugee Route: "Het komt hard binnen"

Studenten van de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen gingen op Refugee Route op dinsdag 28 maart. Tijdens een wandeling doorheen de Noordwijk kregen de jongeren inzicht in de asielprocedure en de opvangmogelijkheden voor asielzoekers in België. "Het komt hard binnen."
Refugee Route KDG

De tweedejaarsstudenten Sociaal Werk, afstudeerrichting Sociaal-Juridische Dienstverlening, stappen de Refugee Route in het kader van een tweedaagse educatieve uitstap in Brussel.

Refugee Route

In twee groepen van ongeveer 15 studenten namen ze, samen met hun leerkracht, deel aan deze educatieve wandeling georganiseerd door het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Doel is om enerzijds informatie te verzamelen over de verschillende plekken waar asielzoekers aankloppen gedurende gans de asielprocedure, en anderzijds om het vaak moeilijke traject dat de asielzoeker aflegt letterlijk en figuurlijk zelf te beleven.

Refugee Route

Een bont gezelschap van 13 meisjes en 2 jongens die maatschappelijk engagement en solidariteit hoog in het vaandel dragen, en van wie enkelen zelf een migratieachtergrond hebben, gaan mee op pad. Onderweg houden we halt bij de verschillende stopplaatsen, en dagen we de studenten uit met stellingen in verband met vluchtelingen. De studenten zijn vanuit hun opleiding inhoudelijk heel erg mee. Ze geven genuanceerde antwoorden, en denken voortdurend mee over allerhande aspecten in verband met het vluchtelingenthema, zowel op het vlak van opvang, werk, als op sociaal en medisch vlak.

Refugee Route

De studenten stellen bij elke stop gretig vragen. We starten aan het Pachecogebouw waar de eerste registratie verloopt. We vervolgen onze tocht naar Passage 44 (ook deel van de Dienst Vreemdelingenzaken) waar de asielzoekers uitgenodigd worden voor een eerste interview. Vandaar gaat het naar de Handelskaai waar asielzoekers op zoek gaan naar werk, verder naar de legal helpdesk, een initiatief van het Startpunt dat juridische bijstand aan asielzoekers verleent. Onze laatste stop is het Klein Kasteeltje, het oudste asielcentrum en voormalig aanmeldpunt.

"Herkenning van de mensen van het Startpunt in het werkveld is groot"

We hebben een slordige 9600 stappen in de benen en sluiten af met een groepsfoto aan de Obeliskfontein op de Vismarkt. De studenten geven volmondig aan dat ze door de Refugee Route een beter beeld hebben gekregen van het vluchtelingenthema in al zijn aspecten. "We konden tijdens de wandeling zelf aan den lijve ervaren hoe moeilijk en lastig het is voor vluchtelingen om letterlijk en figuurlijk hun weg te vinden in Brussel."

Zij zijn onder de indruk van de werking van het Startpunt dat elke dag klaar staat om een eerste contact te verzorgen met asielzoekers, en hen wegwijs te maken in het landschap van de asielprocedure. "We merkten een beduidende aanwezigheid van het Startpunt in het werkveld op." Asielzoekers spraken tijdens de wandeling spontaan vrijwilligers van het Startpunt aan met hun bezorgdheden en vragen. De vrijwilligers staan hen in meerdere talen te woord.

Ze polsen nog rap op welke manier ze volgend jaar stage bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen kunnen lopen, en verdwijnen dan, moe maar voldaan, het centrum van Brussel in.

BESTEL JOUW REFUGEE ROUTE!

Welke tocht maakt een asielzoeker bij zijn aankomst in België? Ga mee op stap met onze Refugee Route. Leg een informatieve wandeling af door de Noordwijk van Brussel langs de asieldiensten.

Neem hiervoor contact op met @email.

Meer info