Nieuws

Zelfdoding in gesloten instelling Vottem

In de nacht van maandag op dinsdag is een man uit Eritrea door zelfdoding om het leven gekomen in het  gesloten centrum in Vottem. De man zat al ongeveer vier maanden opgesloten in het Centrum en volgens getuigen was hij depressief. 

Wij hopen dat er snel een grondig onderzoek zal komen naar deze treurige gebeurtenis. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en nabestaanden. Lees er meer over in het persbericht van enkele Franstalige organisaties, waaronder onze zusterorganisatie CIRE.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

 

Brief aan de eerste minister over maatregelen migranten in transit

Op vrijdag 21 september 2018 buigt de federale ministerraad zich over maatregelen die oplossingen zouden moeten aanreiken voor de situatie van migranten in transit. De organisaties Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ, Dokters van de Wereld, het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen en Artsen Zonder Grenzen sturen aan op een andere, verantwoordelijke aanpak rond de groep migranten in transit door ons land. Op basis van onze expertise en terreinervaring richtten wij in een brief enkele voorstellen tot de eerste minister, de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en andere betrokken ministers. We vragen dat niet enkel de belangen van de staat maar ook de rechten van de migranten worden gerespecteerd. Bekijk hier onze brief.

Een andere, verantwoordelijke aanpak is mogelijk rond de groep migranten in transit door ons land

De hetze over de ruil van zogenaamde criminelen voor migranten in transit dreigt ons af te leiden van de kern van de zaak: waarom zou je die mensen opsluiten? Een andere, verantwoordelijke aanpak is mogelijk rond de groep migranten in transit door ons land", zegt Charlotte Vandycke van Vluchtelingenwerk.

"Willen we uit deze impasse geraken, dan zoeken we geen extra budget voor detentiecentra, maar voor humanitaire opvang. Bied mensen een echt alternatief voor het smokkelnetwerk, focus op de individuele beschermingsnoden van de migranten in transit."

"Op het terrein zien we dat het gaat om een heel diverse groep mensen waaronder zeer kwetsbare profielen zoals minderjarigen, alleenstaande vrouwen (al dan niet met kinderen) en getraumatiseerde mensen. Die mensen hebben dringend nood aan een andere benadering, die focust op informeren over rechten en mogelijkheden op maat en begeleiding naar een realistisch toekomstplan. Daarvoor is tijd en ruimte nodig en vooral vertrouwen. De huidige aanpak van ontraden en verjagen is contraproductief, zowel voor de migranten als voor onze eigen samenleving."

Meer lees je in ons eerder verschenen bericht over een doordacht beschermingsbeleid.