Nieuws

België brengt 18 kinderen zonder ouders over uit Griekse vluchtelingenkampen

Ons land zal 18 gevluchte kinderen en jongeren zonder ouders uit de overvolle Griekse vluchtelingenkampen overbrengen naar België. Dat is goed nieuws en een belangrijk eerste stap van ons land om vluchtelingen in Griekenland te helpen.

In Griekenland leven op dit moment heel wat vluchtelingen onder dramatische omstandigheden in vluchtelingenkampen terwijl de coronacrisis er hevig woedt. Teken daarom deze petitie en vraag ons land om meer te doen.  Meer info vind je op www.vluchtelingenwerk.be/ikbensolidair

Met dit eerste engagement  beantwoordt ons land de vraag van de EU aan de lidstaten om 1600 jonge vluchtelingen zonder ouders uit de Griekse kampen op te vangen. België volgt daarmee het voorbeeld van DuitslandLuxemburg en Portugal die respectievelijk 47, 12 en 500 kinderen opvangen. In totaal verklaarden al 11 Europese landen kinderen op te vangen.

Groot draagvlak

Met het platform #ikbensolidair vragen we al een tijdje om iets te doen aan de situatie van mensen in de vluchtelingenkampen van Griekenland. Onze oproep werd massaal gedeeld, de petitie talrijk ondertekend, er werden filmpjes gemaakt op sociale media o.a door Josse Huysman… Kortom, onze oproep kreeg veel bijval en daardoor konden we ons land overtuigen te helpen.

Wil jij ook helpen? Neem dan een kijkje op www.vluchtelingenwerk.be/ikbensolidair

Wil jij onze donateur worden?

Heb je een telefoontje ontvangen van ons? Dat kan. Op donderdag 14 mei is Vluchtelingenwerk Vlaanderen een nieuwe actie gestart. Daarbij bellen wij mensen op om hen te informeren over de situatie in Griekenland en onze oproep aan de regering om minderjarige vluchtelingen op te vangen.

We vragen hen ook donateur te worden om onze werking verder te helpen. Het telefoonnummer dat we hiervoor gebruiken is +32 289 75 483.

Heb je vragen hierover dan kan je ons bereiken via giften@vluchtelingenwerk.be

Een virus kent geen grenzen. Solidariteit gelukkig ook niet

Het coronavirus dreigt voor miljoenen mensen wereldwijd, en in het bijzonder in het Zuiden, de fatale klap te worden in een opeenstapeling van crises. We kunnen dit niet laten gebeuren. Bijna 200 Belgische organisaties en initiatieven dringen aan op duurzame oplossingen gebaseerd op solidariteit en schreven een gemeenschappelijk statement.

De impact van het virus legt de bestaande ongelijkheid pijnlijk bloot. Onvoldoende of ontoegankelijke medische zorg, ontbrekende sociale bescherming en gemeenschappen verscheurd door conflict. Naargelang waar ze wonen en hun economische situatie, vechten mensen met ongelijke wapens tegen de grootste gezondheidscrisis van de recente geschiedenis.

In je kot blijven en geregeld je handen wassen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. 3 miljard mensen hebben geen toegang tot schoon water of gezondheidszorg. Miljoenen leven in overvolle sloppenwijken waar social distancing onmogelijk is. In vluchtelingenkampen delen honderden mensen één kraan. Scholen sluiten, vrouwen en kinderen zijn slachtoffer van toenemend intrafamiliaal geweld. Veel regimes maken gebruik van de huidige situatie om vrijheden aan te tasten, en onevenredig geweld te gebruiken maar ook om minderheden en iedereen die zich verzet tegen hun beleid aan te vallen.

In de strijd tegen dit virus zijn we maar zo sterk als de zwakste schakel

Wat doe je als je ziek wordt in Mali, dat slechts drie beademingsmachines per één miljoen inwoners heeft? Miljoenen verliezen op dit moment hun baan, zeker ook in de informele sector, zonder vangnet om op terug te vallen. De voedselproductieketens zijn verstoord. Honderden miljoenen kwetsbare mensen dreigen in armoede en honger te belanden. Vrouwen - die minder toegang hebben tot formeel werk en sociale bescherming en die een groot deel van de zorg voor zieken op zich nemen - worden sterker getroffen door deze crisis.

We kunnen dit soort globale crises enkel succesvol aan met wereldwijde samenwerking en solidariteit met de meest kwetsbaren. In de strijd tegen dit virus zijn we maar zo sterk als de zwakste schakel. Wereldwijd zetten sterke mensen en straffe organisaties zich in om iedereen te beschermen. Om structureel waardige leef- en werkomstandigheden te garanderen vandaag en morgen. Zij verdienen onze steun.

Klik hier voor meer informatie