Nieuws

Nieuw AIDA-rapport voor België is online

Jaarlijks schrijven wij het AIDA-rapport voor België. De laatste update staat nu online.

De Asylum Information Database (AIDA) is een databank die wordt beheerd door ECRE, de Europese koepel van vluchtelingenorganisaties, en bevat informatie over asielprocedures, opvangvoorzieningen, detentie en de inhoud van internationale bescherming in 23 landen.

Dit omvat 19 lidstaten van de Europese Unie (EU) (Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Kroatië, Hongarije, Ierland, Italië, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slovenië) en 4 niet-EU-landen (Zwitserland, Servië, Turkije, Verenigd Koninkrijk).

Goed nieuws! Taskforce kwetsbare mensen opgericht

Goed nieuws! Minister van armoedebestrijding Nathalie Muylle en minister van maatschappelijke integratie Denis Ducarme richten een ‘taskforce kwetsbare groepen’ op om oplossingen te zoeken voor de problemen waarmee kwetsbare mensen te maken krijgen tijdens de coronacrisis. Samen met heel wat partners zijn we sinds het begin van de invoering van de coronamaatregelen vragende partij voor zo'n taskforce onder de slogan #ikbensolidair. Deze oproep werd massaal gedeeld. Bedankt iedereen voor jullie steun.

De coronacrisis heeft een impact op de hele Belgische bevolking, maar zeker op mensen die zich daarvoor al in een kwetsbare positie bevonden. Er werden al verschillende maatregelen genomen om kwetsbare personen te ondersteunen. Zo werd de federale winteropvang voor daklozen verlengd, ging steun naar lokale opvanginitiatieven, werden extra middelen voor de voedselbanken vrijgemaakt en kregen OCMW’s middelen om voedselhulp te kunnen verdelen. Met de nieuwe taskforce willen ministers Muylle en Ducarme nog een stap verder gaan. Ze willen op een structurele manier nagaan met welke problemen kwetsbare groepen op dit moment geconfronteerd worden en zoeken naar oplossingen daarvoor.

De taskforce zal:

  • Nagaan wat de impact is op kwetsbare personen van de epidemie, de coronamaatregelen en de socio-economische maatregelen van de verschillende beleidsniveaus
  • Nagaan welke personen buiten de socio-economische maatregelen vallen en hun problemen zichtbaar maken
  • Voorstellen doen over bijkomende socio-economische maatregelen
  • De coördinatie met de deelstaten aanmoedigen om te zorgen voor een betere afstemming van de maatregelen

Wil je meer weten over de nieuwe taskforce?

  • Hier vind je het persbericht van ministers Nathalie Muylle en Denis Ducarme. persbericht
  • Lees hier een artikel in Le Soir.

Stap mee met onze Refugee Walk 2020

Vandaag lanceren we onze vijfde Refugee Walk, op zondag 27 september. Net zoals vorige edities treden we in de voetsporen van mensen op de vlucht met een unieke tocht van 40km.

Never change a winning team, dit jaar hebben we er voor de tweede keer voor gekozen om de mooie streek in en rond Leuven te doorklieven

Is 40 km te veel voor jou? Dit jaar kan je meedoen aan een wandeling van 10 km. 

De deelnemers laten zich sponsoren door familie, vrienden en iedereen die mensen op de vlucht een warm hart toedraagt. Naast de sponsoring is het natuurlijk ook een prachtig moment om mensen op een sportieve manier bij elkaar te brengen.

Onderweg bots je op heerlijke ontmoetingen, onvergetelijke verhalen en kun je je verkwikken aan muziek en eten uit alle hoeken van de wereld.

Wat kan je doen?

Schrijf je hier in