Nieuws

Ngo's dagvaarden Belgische staat

Vorige week vrijdag dagvaarden we, samen met andere ngo's, de Belgische staat. Waarom? Omdat al maandenlang 100den mannen, vrouwen en kinderen op straat moeten overleven door nalatigheid van onze regering. 

Hieronder vind je het persbericht dat we uitstuurden. 

Verschillende organisaties (ADDE, avocats.be, CIRÉ, Ligue des droits humains, NANSEN vzw, ORBIT vzw, Service droit des jeunes de Bruxelles, het Burgerplatform BxlRefugees en Vluchtelingenwerk Vlaanderen) dagvaarden de Belgische staat en Fedasil omdat ze mensen die internationale bescherming  vragen (asielzoekers) niet onmiddellijk de opvang geven die ze nodig hebben. Deze mensen hebben bij wet recht op opvang, wat naast onderdak ook sociale, medische, psychologische en juridische begeleiding inhoudt. Ze moeten op straat overleven en dat tijdens een wereldwijde gezondheidscrisis.

Elke dag zien de vrijwilligers en medewerkers van de organisaties mannen, vrouwen, en kinderen aan de deuren van het Klein Kasteeltje (aanmeldcentrum voor asielzoekers in België) die niet weten waarheen. Een verblijf op straat van meer dan twee weken voor gezinnen en van soms meer dan acht weken voor alleenstaande mannen, is geen uitzondering. De betrokken organisaties proberen deze mensen met een nood aan internationale bescherming te helpen bij het invullen van het online formulier, het opvolgen van de afspraak bij de Dienst Vreemdelingenzaken en het zoeken naar tijdelijke opvang. Maar de situatie houdt te lang aan. Sociale organisaties doen wat ze kunnen maar beschikken niet over het mandaat noch over voldoende middelen om steeds opnieuw de nalatigheid van de regering op te vangen.

Waarom geen opvang?

Bij het begin van de lockdown werd het Klein Kasteeltje gesloten. Niemand kon asiel aanvragen, waardoor ze geen recht op opvang hadden en op straat terecht kwamen. Na een paar weken werd een systeem ingevoerd waarbij asielzoekers online een afspraak konden maken om live asiel aan te vragen. Dit online aanmeldingssysteem veroorzaakt tal van problemen. Zo is het formulier zelf enkel in het Frans en het Nederlands beschikbaar, ook al werden aparte vertalingen voorzien en is het niet toegankelijk met een buitenlandse mobiele telefoon of computer. Het duurt vaak weken voor mensen uitgenodigd worden. Terwijl ze wachten, geeft Fedasil hen geen opvang en moeten ze op straat overleven.

Tientallen individuele veroordelingen Fedasil baten niet

Begin juli berichtten de media over tientallen veroordelingen van Fedasil voor het niet opvangen van asielzoekers. Intussen werd Fedasil al meer dan 100 keer veroordeeld door de arbeidsrechtbank. Telkens geeft de rechter aan dat het niet verantwoord is tijdens een gezondheidscrisis mensen op straat te laten overleven. Dat is een gevaar voor de betrokkene én voor de algemene gezondheid. Bovendien zegt de arbeidsrechtbank dat de administratieve achterstand van de Dienst Vreemdelingenzaken niet kan afgeschoven worden op de betrokkenen zelf en dat het duidelijk is dat zij als verzoeker om internationale bescherming recht hebben op opvang.

Meer dan 700 asielzoekers, ook gezinnen met kinderen, wachtten toen al op een afspraak en opvang. Meer dan een maand later staan er nog steeds minstens evenveel mensen op straat. Een ontmoeting deze week met het kabinet van de minister bevoegd voor Asiel en Migratie, de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil bracht geen zekerheid dat dit op korte of zelfs lange termijn wordt opgelost. Wij kunnen niet langer toekijken hoe kwetsbare mensen verder op straat belanden en dagvaarden daarom de Belgische staat en Fedasil.

Wij menen dat er intussen oplossingen konden uitgewerkt worden die wel de fundamentele rechten van deze groep mensen respecteren, zoals ook ziekenhuizen en daklozenopvangcentra voor hun doelpubliek konden doen.

Perscontact:

Eef Heylighen eef@vluchtelingenwerk.be – 0473 88 65 97 (vanaf 11/08/2020)

Middenveldorganisaties en gemeenten verwelkomen jonge vluchtelingen en vragen nieuw engagement

Welkom en veel geluk #ikbensolidair #degeluksbrengers

 

Gisteren kwamen 18 jonge vluchtelingen zonder ouders, uit Griekenland, aan in ons land
Samen met alle partners van #ikbensolidair en de coalitie van solidaire steden en gemeenten verwelkomen we hen en wensen we hen veel geluk. We zijn dat België deze kinderen opvangt en roepen samen onze regering tot een nieuw engagement.  Er leven nog heel wat van deze kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen terwijl de coronacrisis hevig woedt. Wil jij jonge vluchtelingen ook welkom heten? Dat kan op verschillende manieren: door je facebookprofiel te veranderen, een brief te sturen naar je gemeenteje actief in te zetten als vrijwilliger of door ons financieel te steunen.

Lees hieronder het volledige persbericht dat we hierover vandaag uitstuurden. 

Persbericht 05/08/2020 - 18 kinderen zonder ouders of andere voogd uit Griekse vluchtelingenkampen kwamen vandaag aan in België. De coalitie van solidaire steden en gemeenten en de lidorganisaties van #ikbensolidair verwelkomen hen van harte en wensen hen veel geluk in ons land. Ze vinden het positief dat België deze kinderen overbrengt en roepen samen de regering op tot een nieuw engagement. Er leven nog heel wat van deze kinderen in Griekse vluchtelingenkampen terwijl de coronacrisis hevig woedt.

De coalitie van solidaire steden en gemeenten telt voorlopig volgende leden: Brugge, Gent, Halle, Leuven, Lichtervelde en Veurne. Deze zes gaven aan dat ze bereid zijn meer niet-begeleide minderjarigen in hun stad of gemeente op te vangen, als België zich engageert om meer kinderen vanuit de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden over te brengen.

 “Vandaag vond de relocatie plaats van 18 kinderen zonder ouders of voogd uit de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Laat dit een nieuw, veilig begin zijn voor deze 18 kinderen. We heten hen dan ook welkom en wensen hen veel geluk.”,zegt burgemeester van Brugge, Dirk De fauw. “Als stad vinden we dat dat er meer kunnen zijn. Wanneer de volgende kinderen overgebracht worden, zullen we een aantal daarvan met open armen verwelkomen en opvangen in onze eigen stad.”

 

“Leuven gelooft, samen met het platform van mensenrechten-, vluchtelingen- en armoedeorganisaties #ikbensolidair, dat er meer mogelijk is”, zegt schepen van diversiteit Lalynn Wadera, “Leuven is bereid om ook bij een groter Belgisch engagement samen te werken met de federale overheid en kinderen op te vangen.”
“We willen hiermee een belangrijk signaal geven aan de Belgische regering: wij als stad Leuven willen een inspanning doen om ons solidair op te stellen met Griekenland en de kwetsbare mensen in de kampen”, vervolgt schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie.

 

Europese solidariteit

Eef Heylighen (Vluchtelingenwerk Vlaanderen), woordvoerder voor de leden van #ikbensolidair, een partnerschap van armoede-, mensenrechten-, en vluchtelingenorganisaties treedt deze boodschap bij: ”We vinden het positief dat België deze 18 kinderen overbrengt. Het is een mooie uiting van Europese solidariteit, maar België kan absoluut meer doen. De situatie in de Griekse vluchtelingenkampen is onmenselijk. Er is nauwelijks toegang tot sanitaire voorzieningen, goede medische zorg, onderwijs of ontspanningsmogelijkheden. Het risico op verkrachting en misbruik is er groot.”

Het Belgisch engagement kwam er nadat de Europese Commissie in maart een oproep hierover lanceerde naar alle lidstaten toe. De Europese commissie vroeg de lidstaten een nieuwe thuis te bieden aan 1600 kinderen die alleen overleven in en rond de overbevolkte Griekse Reception and Identification Centers, de beruchte ‘hotspots’ op de eilanden.

“Ook het partnerschap #ikbensolidair dringt hier al langer op aan,” zegt Eef Heylighen. “Wij hopen dat de Belgische regering zich snel uitspreekt over een bijkomend engagement en ook andere kwetsbare mensen niet in de steek laat. Nog steeds zitten zo’n 30 000 mensen op de vlucht vast op de Griekse eilanden, en de situatie is er sinds maart niet op verbeterd. De relocatie van 18 kinderen is een mooi begin, maar België kan nog meer solidariteit tonen”, zegt Eef Heylighen.    

In vergelijking met andere lidstaten is het engagement dat ons land tot nu toe nam heel beperkt: Frankrijk kondigde aan 750 mensen, waarvan 350 niet-begeleide minderjarigen, uit Griekeland op te nemen. Portugal zal 500 jongeren opvangen en Finland 100. Duitsland zou in totaal tussen de 350 en 500 kinderen laten overkomen en ving bovendien al andere kwetsbare profielen op.

Wachten op een bijkomende Belgische bijdrage

Het is praktisch zeker haalbaar meer minderjarigen op te vangen. Dit kan gefaseerd gebeuren. “Relocatie werkt. Het biedt een oplossing voor de situatie in Griekenland en het voorkomt dat de kinderen een lang en risicovol migratietraject zouden aanvatten”, zegt Eef Heylighen. Het draagvlak daarvoor is groot, zowel bij burgers als bij steden en gemeenten. In België ondertekenden meer dan 26 000 mensen de petitie van Amnesty International voor een relocatie van de meest kwetsbaren. De voorbije maanden ontstond dus ook een coalitie van solidaire steden en gemeenten. In andere gemeenten staat het punt nog geagendeerd. Vele burgers en organisaties schrijven hun gemeente aan zodat deze zich bij het initiatief zouden aansluiten.  

Wat is #ikbensolidair

#ikbensolidair is een partnerschap van verschillende mensenrechten-, vluchtelingen-, en armoedeorganisaties dat al sinds het begin van de coronacrisis in ons land opkomt voor de rechten van kwetsbare mensen die vergeten worden in deze crisis.
Op www.vluchtelingenwerk.be/ikbensolidair vind je alle deelnemende organisaties.

 

Meer info + interviews (met de organisaties en gemeenten):

Eef Heylighen, persverantwoordelijke Vluchtelingenwerk Vlaanderen: 0473 88 65 97

 

 

 

 

 

 

Geef nu groen licht aan noodzakelijke coronamaatregelen

#ikbensolidair kondigt code rood af voor het gebrek aan aandacht van regeringen voor migranten, vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf in de coronacrisis. De partners van #ikbensolidair zijn verbijsterd over de onwil van overheden om noodzakelijke maatregelen te nemen voor de gezondheid van bijzondere doelgroepen, en gezien het besmettingsgevaar van corona dus ook voor de algemene volksgezondheid.

We bezorgden de Vlaamse regering meer dan 20 concrete voorstellen om gezondheidsrisico’s te beperken. Medewerking van het middenveld aan verschillende taskforces zorgde ervoor dat bevoegde ministers die voorstellen ter harte namen. Nu ook het rapport het Vlaams maatschappelijk relancecomité een aantal van die voorstellen opneemt en een tweede golf van coronabesmettingen zich aftekent, maken we de balans op.

We vragen daadkracht, in plaats van eindeloze gesprekken. Om het met de woorden van de Koning te zeggen: 'Er is dringend aandacht nodig voor de stemlozen, voor wie in stilte lijdt'.

Hieronder houden we een aantal maatregelen tegen het licht en vragen de regeringen om opnieuw de handen in elkaar te slaan om de crisis effectief én inclusief aan te pakken.

1. Dak- en thuislozen

#ikbensolidair vraagt een gecoördineerde 24-uursopvang en een overlegde test- en tracingstrategie voor alle dak- en thuislozen. De Vlaamse regering geeft hiervoor rood licht.

Het maatschappelijk relancecomité pleit voor:

· Crisisopvang van dak- en thuislozen d.m.v. 24-uursopvang voor alle mensen zonder woning;

· Daklozen een dak boven het hoofd bieden, om de gezondheidsrisico’s voor deze groep en voor de samenleving als geheel te beperken;

· Investeringen in veilige, gemeentelijke registratie voor mensen zonder wettig verblijf om zo de toegang tot gezondheidszorg, opvang en voedsel te garanderen.

2. Dringende medische hulp

#ikbensolidair vraagt een effectieve, laagdrempelige dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf. De Vlaamse regering geeft hiervoor rood licht.

Het maatschappelijk relancecomité pleit voor:

· Het actief en systematisch uitreiken naar mensen met een hulpnood die onder de radar blijft, georganiseerd binnen de lokale gemeenschap en in samenwerking tussen welzijns- en zorgprofessionals en vrijwilligers;

· Investeringen in veilige, gemeentelijke registratie voor mensen zonder wettig verblijf om zo de toegang tot gezondheidszorg, opvang en voedsel te garanderen.

3. Huisvesting

#ikbensolidair vraagt een verlenging van de maatregelen tegen uithuiszettingen. Verleng de spertijd voor de opschorting van de opvang van erkende vluchtelingen in de federale opvang. Ga over tot de uitbreiding van de ‘melding tijdelijk wonen’ in Vlaanderen en alle gewesten.

De Vlaamse regering geeft rood licht voor een verlenging van de maatregelen tegen uithuiszettingen en voor een uitbreiding van het systeem van de ‘melding tijdelijk wonen’. De federale regering geeft rood licht voor een verlenging van de opvang van erkende vluchtelingen die de opvang moeten verlaten.

Het maatschappelijk relancecomité pleit voor een verruiming van de bekendheid en het toepassingsgebied van de maatregel ‘melding tijdelijk wonen’.

4. Bevelen om het grondgebied te verlaten

#ikbensolidair vraagt een opschorting van de bevelen om het grondgebied te verlaten en een tijdelijk verblijf voor mensen die een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten. De federale regering geeft hiervoor rood licht.

Het maatschappelijk relancecomité deed geen aanbevelingen rond deze dringende kwestie.

5. Inclusie

#ikbensolidair vraagt om in te zetten op een inclusieve en cultuursensitieve communicatie naar de doelgroepen. Zowel de Vlaamse als de federale regering geven hiervoor rood licht.

Het maatschappelijk relancecomité pleit voor meer aandacht voor het bereiken van kwetsbare groepen door communicatie op maat en de inzet van tussenpersonen van vertrouwde generaties. ‘Verhoog de transparantie van onze media. Er is nood aan een breed samenwerkingsprogramma met verschillende mediapartijen, zowel m.b.t. innovatie als implementatie, ten aanzien van de betrouwbaarheid, diversiteit en vindbaarheid van informatie. Zorg voor permanente validatie en monitoring van de resultaten.’

6. Opvang voor alle asielzoekers

#ibensolidair vraagt om te zorgen voor een onmiddellijke opvang van alle asielzoekers, en alle asielzoekers die wensen te re-integreren in het opvangsysteem. De procedure met online afspraken werkt niet: mensen belanden wekenlang op straat. Zorg ondertussen voor begeleiding en omkadering bij het digitaal indienen van asielaanvragen.

De federale regering geeft rood licht voor een effectieve indiening van asielaanvragen en opvang voor alle asielzoekers

Het maatschappelijk relancecomité deed geen aanbevelingen rond deze dringende kwestie.

7. Opvang van niet-begeleide minderjarigen.

#ikbensolidair pleit voor 24/24u toegang tot de Dienst Voogdij en een aangepaste opvang in een OOC voor alle niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV). Dit zowel binnen als buiten de kantooruren, een proactief signalementsmechanisme voor NBMV en het aanduiden van een voogd voor alle NBMV binnen de 24u na het signalement aan de Dienst Voogdij.

De federale regering geeft rood licht voor een proactieve registratie van NBMV en voor een effectieve opvang en bescherming van deze jongeren

Het maatschappelijk relancecomité deed geen aanbevelingen rond deze dringende kwestie.

Alleen samen kunnen we de crisis vakkundig en menswaardig aanpakken

Dit is maar een greep uit de voorstellen van #ikbensolidair. Het is in ons aller belang dat deze voorstellen alsnog groen licht krijgen en effectief worden uitgevoerd. Taskforces laten draaien en meedelen dat de voorstellen zinvol zijn, maar ze niet uitvoeren of niet opnemen in het regeerakkoord, is geen vakkundig crisisbeheer.

Het maatschappelijke relancecomité merkt terecht op dat bij de uitwerking van herstelmaatregelen een bijzondere en systematische aandacht moet gaan naar kwetsbare groepen. In een goede samenleving valt niemand uit de boot. Zeker in de huidige gezondheidscrisis kunnen we het ons als samenleving niet veroorloven dat doelgroepen aan hun lot worden overgelaten. Coronamaatregelen zullen pas effectief zijn als ze ook inclusief zijn.

We hebben elkaar nodig. Daarom vragen we nogmaals om de handen in elkaar te slaan en een inclusief beleid in voor deze gezondheidscrisis uit te werken. Zo kunnen we werkelijk de héle bevolking beschermen tegen een nieuwe opflakkering van het COVID-19 virus. Wat we samen doen, doen we beter!