Nieuws

Josje Huisman stapt mee met de Refugee Walk. Jij ook?

Josje Huisman stapt op 27 september mee met de Refugee Walk. In dit filmpje roept ze zoveel mogelijk mensen op om met haar mee te stappen en solidariteit te tonen tegenover iedereen die op de vlucht is. Stippel jij ook een route uit?

Voor het vijfde jaar op rij daagt de Refugee Walk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen deelnemers uit om op zondag 27 september 2020 in de voetsporen te treden van vluchtelingen. 

De tocht ziet er dit jaar iets anders uit. Door COVID-19 besloten wij om voor een coronabestendige formule te gaan waarbij elk team in zijn eigen buurt een persoonijke Refugee Walk kan wandelen. We vertrekken dus niet meer samen op één plaats zoals bij de voorgaande edities. In 2020 ga je in je eigen omgeving aan de slag.

Wil je tonen dat je solidair bent met asielzoekers en vluchtelingen? Schrijf je dan in voor de Refugee Walk op zondag 27 september via www.refugeewalk.be 

SCHRIJF JE HIER IN

De Refugee Walk, dat is:

• in de voetsporen treden van mensen op de vlucht

• je eigen tocht wandelen of samen met een team tot 8 personen

• kiezen of je route 10 of 40 km lang is

• je laten sponsoren door vrienden, familie, collega's, ...

• en zo geld inzamelen voor mensen op de vlucht

 Meer informatie 

Heb je vragen? Neem dan contact op via refugeewalk@vluchtelingenwerk.be of 02 225 44 00.

Volg ons op Facebook en Instagram en maak zelf reclame via de hashtag #refugeewalk.

Arbeidshof verplicht Fedasil om asielzoekers op te vangen

Het Arbeidshof veroordeelde onlangs in twee zaken Fedasil, de federale dienst voor de opvang van asielzoekers, tot het opvangen van asielzoekers in een gevaarlijke opvangsituatie. De reden die het hof aanhaalt, is de coronacrisis. De asielzoekers lopen het gevaar om besmet te geraken en Fedasil moet ervoor zorgen dat zij de preventiemaatregelen rond quarantaine en essentiële verplaatsingen kunnen respecteren.

Op 20 mei verplichtte het Arbeidshof Fedasil om een Afghaanse man met medische problemen op te vangen, desnoods in een hotel, zolang het principe geldt dat iedereen thuis moet blijven en zich slechts op openbare plaatsen mag bevinden voor zover dit noodzakelijk is. Op 9 september 2019 vroeg de man asiel aan. Fedasil beperkte zijn recht op opvang enkel tot medische hulp waardoor hij eind vorig jaar in beroep ging bij de arbeidsrechtbank.

Maar deze besliste dat zijn beroep ongegrond was. Op 4 maart ging hij hiertegen in beroep bij het Arbeidshof. Het Arbeidshof vindt dat de Covid-19 de situatie grondig heeft veranderd. Zijn mogelijkheid voor verzorging in het ziekenhuis is momenteel ernstig beperkt en zijn verblijf op straat verhoogt de kans op een besmetting.

Volgens het hof  is het duidelijk dat de overheid maatregelen moet nemen zodat personen die niet over een woning of opvang beschikken en zich dakloos op het openbaar domein bevinden, de gezondheidsmaatregelen kunnen naleven en beschermd worden.

Op 24 april deed het hof een gelijkaardige uitspraak in een andere zaak. Ze veroordeelde Fedasil een Kameroense man op te vangen in een centrum, een LOI, een hotel, of een andere aangepaste plaats. Fedasil had op 14 januari 2020 zijn recht op opvang beperkt tot medische hulp. Sindsdien verbleef hij in collectieve noodopvang en bij verschillende kennissen.

De noodopvang vond plaats in een sporthal en was in de tijd beperkt. Het Arbeidshof oordeelt dat de beslissing van Fedasil hem verhindert de quarantainemaatregelen in het kader van Covid-19 te respecteren. Door deze situatie loopt hij het risico besmet te geraken en bovendien het virus verder over te dragen. 

Meer info?

Wil je meer weten over deze twee zaken, lees dan hier onze juridische nieuwsbrief.

Mensenrechtenhof geeft België gelijk in visastrijd met Syrisch gezin – teleurstelling!

Dinsdag 5 mei sprak het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich uit over een Syrisch gezin op de vlucht dat in België asiel wenste aan te vragen. Het gezin vond dat het door België onmenselijk was behandeld, omdat het geen visum had gekregen om hier asiel te vragen. Het hof heeft de zaak tegen België onontvankelijk verklaard.

Een Syrisch gezin met twee kinderen vroeg om humanitaire redenen op 22 augustus 2016 een officieel visum van korte duur aan op de Belgische ambassade in het Libanese Beiroet. In plaats van de gevaarlijke tocht te ondernemen die veel vluchtelingen toen waagden, zouden ze zo gewoon legaal naar ons land kunnen reizen en hier vervolgens asiel aanvragen.

De Dienst Vreemdelingenzaken weigerde hun visumaanvraag, maar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen droeg België op om het gezin toch een visum te verlenen. Een procedureslag volgde. Verschillende geschillen en uitdagingen in de Belgische rechtbanken volgende elkaar snel op. Ondanks dat België nooit een visum gaf, wekten de procedure en het beroep bij de ouders enige verwachtingen.

Het Syrische gezin trok naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens hen was er sprake van een schending van het verbod op onmenselijke of onterende behandeling en van het recht op een eerlijk proces (artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens).

Het Europese Hof volgde die redenering niet en oordeelde op 5 mei 2020 dat België het recht had om de visumaanvraag van het Syrische gezin te weigeren omdat dit gezin nooit op het Belgisch grondgebied geweest is.

Wat vindt Vluchtelingenwerk?

Wij zijn teleurgesteld over de uitspraak van het Hof. Deze uitspraak heeft zeer nefaste gevolgen voor mensen op de vlucht die risico lopen op onmenselijke en vernederende behandelingen in hun land van oorsprong.

Vluchtelingen moeten een visum kunnen aanvragen bij de ambassade, zeker wanneer er geen andere veilige en legale toegangswegen zijn. Vandaag hebben mensen op de vlucht zo goed als geen veilige routes naar Europa of België.

Wij pleiten al jaren voor veilige en legale toegang, via hervestiging, gezinshereniging en ook via humanitaire visa. We weten wel dat ons land niet alle mensen op de vlucht wereldwijd kan helpen. Daarvoor is internationale samenwerking nodig. Maar in afwachting daarvan kan België al haar eigen beleid uitwerken met duidelijke en transparante criteria.

Het is daarbij belangrijk dat we gebruik maken van objectieve, humane en beschermingsgerichte criteria voor het toekennen van humanitaire visa. Daarom stellen wij nu alvast een procedure voor waarbij mensen met banden in België, een humanitair visum kunnen aanvragen. Het doel is dan om later in België asiel te kunnen aanvragen. Die banden kunnen bestaan uit familiale of administratieve banden, zoals bijvoorbeeld een eerder legaal verblijf in België.

Hoop

Op 14 december 2018 werd het wereldwijde vluchtelingenpact ‘Global Compact on Refugees’ door de leden van de VN aangenomen. Maar deze zaak kwam toen nog niet voor het hof voor. Ondertussen is het een hoopgevend signaal dat België dit pact ondertekende en hierbij een engagement aanging om werk te maken van legale en veilige toegang. Het Europese Hof sluit de piste zeker niet uit met dit arrest, maar verwijst expliciet naar die mogelijkheid.

Wij hopen dat België binnen de Europese Unie dit engagement serieus neemt. Wij kiezen niet voor struisvogelpolitiek voor mensen op de vlucht. Welke gevolgen deze uitspraak zal hebben, valt nog te bezien.