Werk

Werk
In een maatschappij waar iedereen meetelt, bloeit welvaart op. Migranten vormen een onmiskenbare schakel in de keten van de welvaartsstraat. Voor het behoud en de groei van economie is migratie niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk.

Wij pleiten voor investeringen in opleiding en ondersteuning van migranten, zelfs na de standaard inburgeringscursussen. Specifieke aandacht voor vrouwen met een migratieachtergrond en de implementatie van tweedekansonderwijs zijn cruciale stappen vooruit. Vooral de laagopgeleide personen met een migratieachtergrond hebben nog altijd specifieke noden op het einde van het inburgeringsprogramma. 

"Omarm diversiteit en ondersteun actief migranten in werk"

Het is tijd voor actie, tijd om te investeren in de toekomst van álle burgers. Samen zetten we stappen vooruit naar een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om te bloeien. Laten we de handen ineenslaan en werken aan een toekomst waarin diversiteit onze kracht is.

DOWNLOAD ONZE BROCHURE

Meer over dit onderwerp

Bescherming
Opvang
Onderwijs
Wonen
Migratiedeals