Bescherming

Bescherming
Stel je voor: een simpelere, toegankelijke beschermingsprocedure die snel, efficiënt en rechtvaardig is. Door alle beschermingsprocedures te combineren in één, en met een multidisciplinair team voor evaluatie, vermindert het aantal negatieve uitkomsten en mensen in onwettig verblijf. Vluchtelingenwerk pleit voor één onafhankelijke beslissingsautoriteit voor een holistische, zorgvuldige beoordeling.

De huidige procedures zijn vaak ingewikkeld en ontoegankelijk, wat het moeilijk maakt voor deze kwetsbare groepen om de hulp te krijgen die ze dringend nodig hebben. Daarnaast houden deze procedures geen rekening met het duurzaam toekomstperspectief van deze mensen. Hierdoor blijven ze na een negatieve beslissing vast zitten in onwettig verblijf, en wordt terugkeer een moeilijk verhaal.

"Ontdek hoe eenvoudig het kan zijn, begin aan een veiliger toekomst"

Door een allesomvattende aanpak te hanteren, waarbij de individuele behoeften van de betrokkenen centraal staan, kunnen we zorgen voor een veilig en waardig leven voor iedereen die bescherming zoekt. Onze voorstellen bieden niet alleen een oplossing voor de huidige problemen, maar vormen ook een solide basis voor een duurzame toekomst. Laten we samen werken aan een wereld waarin iedereen de bescherming kan krijgen die hij of zij verdient. 

Download onze brochure
 

Cijfers en weetjes

 

Opvang
Onderwijs
Werk
Wonen
Migratiedeals