Wonen

Wonen
In een ideale samenleving heeft iedereen een dak boven zijn hoofd. Werk een strategie uit die de sociale en private huurmarkt uitbreidt, leegstand aanpakt en steden ondersteunt in hun woonbeleid. Vrijwilligersorganisaties die nieuwkomers helpen met huisvesting zijn ook belangrijk. Samen streven we naar een toegankelijke, rechtvaardige samenleving met recht op kwalitatieve, betaalbare huisvesting. Actie is nodig.

Het huidige opvangmodel  voor asielzoekers met grote collectieve centra maakt het moeilijk om een eigen woning te vinden. Nadat je erkend bent als vluchteling, heb je 4 maanden de tijd om een eigen woning te vinden. Daarna moet je het opvangcentrum verlaten. Investeringen in betaalbare huisvesting voor mensen op de vlucht met beperkte inkomens zijn essentieel voor ons land. Dit bevordert niet alleen economische groei en werkgelegenheid, maar versterkt ook de sociale integratie en stabiliteit.

"Een betaalbaar huis voor iedereen!"

Het is tijd voor actie, met beleidsmaatregelen die de basis leggen voor een toegankelijke en rechtvaardige samenleving waarin iedereen recht heeft op kwalitatieve en betaalbare huisvesting. We staan hier gelukkig niet alleen: de Woonzaak verenigt tal van organisaties die allemaal vechten voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid. Samen kunnen we deze uitdaging aangaan en een duurzame oplossing bieden voor een van de meest prangende problemen van onze tijd. Kies voor betaalbaar wonen, kies voor een sterker België.

DOWNLOAD ONZE BROCHURE

 

Cijfers & weetjes

Dit artikel geeft goed weer hoe de weg naar een kwaliteitsvolle woning voor vluchtelingengezinnen bezaaid is met obstakels. Het maakt deel uit van het REFUFAM project. REFUFAM staat voor 'From policy gaps to policy innovations. Strengthening the well-being and integration pathways of refugee families' en onderzoekt hoe het Belgische migratie- en integratiebeleid hervormd kan worden om het integratieproces van vluchtelingengezinnen te versterken. De onderzoekers zoomen ook in op de toegang tot werk en onderwijs

Meer over dit onderwerp

Bescherming
Opvang
Onderwijs
Werk
Migratiedeals