Nieuws

MORIA: #EuropeMustAct > wat kan jij doen voor mensen op de vlucht?

Na de brand in het vluchtelingenkamp van Moria op het eiland Lesbos in de nacht van 8 op 9 september werden 13 000 vluchtelingen waaronder 4000 kinderen dakloos.

Al jarenlang worden duizenden mensen in erbarmelijke omstandigheden vastgehouden in een kamp dat vele malen over zijn capaciteit zit. Geweld, psychische problemen, zelfmoordpogingen en zelfverminking waren alomtegenwoordig, ook onder kinderen.

Corona maakte de situatie helemaal ‘explosief’. Het kamp is al maanden totaal afgesloten van de buitenwereld omwille van de angst voor besmettingen. Het Fundamentele Rechtenagentschap van de EU noemt de situatie op de Griekse eilanden niet voor niets het meest zorgwekkende mensenrechtenprobleem van de Unie.

In ons land wordt door vele vrijwilligers en vzw 's zoals Vluchtelingenwerk, 11.11.11., Amnesty, Ciré, #Gent Zonder Grenzen, Platform Kinderen op de Vlucht, Caritas International,... hard gewerkt om samen met onze autoriteiten oplossingen te vinden voor de opvang van vluchtelingen van de Griekse eilanden in ons land.

Als alle Europese lidstaten nu samenwerken, dan hoeft ieder land aan nog geen 500 mensen opvang te bieden om iedereen van het afgebrande kamp te kunnen helpen. #EuropeMustAct

 Hoe kan je helpen?

  1. Kom naar onze protestactie voor de vluchtelingen van kamp Moria op donderdag 17 september om 12u30 voor de deuren van het Europees Parlement in Brussel. Alle Europese lidstaten moeten nu samenwerken om iedereen van het afgebrande kamp te kunnen helpen. Lees er hier meer over.

  2. Teken de petitie en roep onze Europese leiders op om nu te reageren! 

  3.  Doe een gift voor Vluchtelingenwerk. Wij zetten ons elke dag in om te waken over de rechten van mensen op de vlucht in België en hen die kans op een nieuw leven te bieden.

  4.  Steun Europese ngo's die werkzaam zijn op Lesbos.

  5. Meld je aan bij een vrijwilligersinitatief in je buurt.

  6.  Steun onze Refugee Walk.

  7.  Stuur een brief naar jouw gemeente om solidair te zijn.

Onder druk van verschillende organisaties stopt de Belgische staat met uitsluiting opvang van bepaalde asielzoekers

Eind januari 2020 gingen verschillende organisaties in beroep tegen instructies van Fedasil waardoor bepaalde categorieën asielzoekers geen opvang meer kregen. Dit was volgens de Belgische overheid nodig om misbruik van de opvang tegen te gaan. Net voor de zitting voor de Raad van State plaats zou vinden, trekt Fedasil de instructies in en geeft daarmee toe dat deze onwettig zijn. Ze bereiden nieuwe instructies voor.

Dat lijkt een overwinning, maar we kunnen ons hier helaas niet over verheugen. Deze onwettige instructies hadden bijna negen maanden een verwoestend effect op honderden mensen, die zonder opvang en in een situatie van extreme onzekerheid aan hun lot overgelaten werden. Een situatie die nog verergerde door de COVID-19-pandemie.

Op basis van de instructies weigerde Fedasil opvang aan twee groepen asielzoekers. De eerste groep waren mensen waarvoor België eerst besliste dat een ander EU-land bevoegd is, maar die de overheid niet tijdig overdroeg aan dat land. Daardoor werd België verantwoordelijk voor hun procedure. 'Honderden mensen werden zonder opvang en in een situatie van extreme onzekerheid aan hun lot overgelaten'

De andere groep zijn mensen die internationale bescherming kregen in een ander EU-land, maar die terug bescherming in België vragen. Veel asielzoekers, komen de EU immers binnen via Griekenland of Italië. Daar zijn de opvangomstandigheden slecht en de asielprocedure gebrekkig. Er is bovendien een moeilijke toegang tot juridische bijstand en medische zorg en mensen krijgen er te maken met ernstige discriminatie.

Moria

Het drama op Moria was het beste bewijs dat we binnen de EU niet alle lasten bij de lidstaten aan de grens kunnen leggen. Deze twee groepen hebben net zoals andere asielzoekers die wachten op een beslissing, recht op een menswaardige opvang. De Belgische opvangwet van 2007 bepaalt in welke gevallen Fedasil het recht op opvang  kan beperken of intrekken, en deze groepen zijn daarin niet voorzien. Er was dus geen wettelijke basis om hen volledig uit te sluiten en de beslissing over hun procedure op straat te laten afwachten.

In mei dit jaar al adviseerde de auditeur van de Raad van State om de instructies te vernietigen. Nu Fedasil, aan de vooravond van de hoorzitting van 14 september 2020, de instructies  intrekt, geven ze eindelijk toe dat deze onwettig waren maar vermijden ze een officiële vernietiging.

Opvangnetwerk onder druk

Het opvangnetwerk van Fedasil staat al jaren onder druk. Dat is vooral te wijten aan de ondoordachte afbouw van opvangplaatsen die de regering de voorbije jaren deed. Dit kan niet verhaald worden op de asielzoekers. 'Het opvangnetwerk van Fedasil staat al jaren onder druk. Dat is vooral te wijten aan de ondoordachte afbouw van opvangplaatsen die de regering de voorbije jaren deed'

We worden te vaak gedwongen om juridische stappen te zetten tegen de staat, omdat zij haar verplichtingen niet nakomt. Ook vandaag nog is dat het geval. Sinds de sluiting van het aanmeldcentrum en de omschakeling naar een digitaal afsprakensysteem in het kader van de coronamaatregelen, verblijven honderden asielzoekers op straat in afwachting van hun afspraak. 

Deze situatie noodzaakte ons opnieuw om naar de rechter te stappen. We vrezen dat de nieuwe instructies, die Fedasil nu aankondigt, ook opnieuw vooral ontrading en afschrikking tot doel hebben, in plaats van het respect voor de fundamentele rechten van mensen op de vlucht.  

Er is dringend nood aan een koerswijziging in het opvangbeleid. Fedasil en deBelgische overheid moeten hun wettelijke verplichtingen nakomen en de fundamentele rechten van asielzoekers respecteren. Dat geldt des te meer in de huidige gezondheidscrisis.

Ondertekenaars

CIRÉ, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, NANSEN, Ligue des Droits Humains, Liga voor Mensenrechten, ADDE (Association pour le droit des étrangers), Avocats.be: (Ordre des Barreaux Francophones & Germanophones)

Refugee Walk dit jaar coronaproof: Vluchtelingenwerk voert actie voor jonge vluchtelingen in Vlaamse steden

Deze ochtend, op dinsdag 25 augustus, brachten jonge vluchtelingen en vrijwilligers in verschillende grote Vlaamse steden krijtgraffiti aan in het straatbeeld om mensen te overtuigen om mee te doen met de Refugee Walk op zondag 27 september. Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil meer aandacht creëren voor de situatie van jonge vluchtelingen. De hoofdactie was in Leuven maar de jongeren brachten ook graffiti aan in Mechelen, Gent, Brugge en Hasselt.

'Wereldwijd zijn bijna tachtig miljoen mensen op de vlucht. Meer dan de helft van hen zijn helaas kinderen of jongeren. Zij blijven vaak onzichtbaar in debatten over migratie, terwijl ze net extra kwetsbaar zijn. Daarom willen we graag extra aandacht aan hen besteden', legt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk, uit.

De gevluchte jongeren van ons Project Ananas, een initiatief in samenwerking met Tumult vzw en Cera, willen met de hashtag #letswalktogether niet alleen hun kwetsbare situatie aan het licht brengen, maar mensen vooral ook aansporen om deel te nemen aan de Refugee Walk.

Refugee Walk gaat door op 27 september, in overeenstemming met de coronamaatregelen

Dit jaar vindt de vijfde editie van de Refugee Walk plaats op zondag 27 september maar in een ander jasje. Door de huidige coronamaatregelen is er geen gezamenlijke route, maar worden deelnemers aangemoedigd om hun eigen parcours uit te stippelen. 

'Met deze actie wil Vluchtelingenwerk aandacht creëren voor de situatie van jonge vluchtelingen'

'De Refugee Walk is een sponsortocht van 40km. Het geld dat alle teams inzamelen gaat naar Vluchtelingenwerk. Daarmee helpen we onder andere jonge vluchtelingen.'

Dit is een kans voor teams om eigen omgeving beter te leren kennen, samen met hun bubbel. Daarnaast zamelen deelnemers geld in voor Vluchtelingenwerk, die met de opbrengst dus extra steun wil bieden voor jonge vluchtelingen.

Meer info op www.refugeewalk.be 

Foto's van de actie?