Nieuws

Europa, kom uit uw kot!

Corona beheerst het nieuws zoals nooit eerder een ander nieuwsfeit dat voor mekaar kreeg. In ons land is het al meer dan twee weken lang het enige onderwerp in de dagelijkse journaals (op overlijdens van beroemdheden na). Gedrukte media staan boordevol corona-nieuws en brengen nog slechts een minimum aan andere berichtgeving. Zo lijkt er plots geen asielcrisis meer op de Griekse eilanden. Als bij wonder lijkt de Syrische burgeroorlog stilgevallen. Maar niets is uiteraard minder waar. Bovendien is het enkel een kwestie van tijd eer corona ook de Griekse, Turkse en Syrische vluchtelingenkampen zal bereiken. Artsen Zonder Grenzen waarschuwt voor een humanitaire ramp die niet te overzien zal zijn.

Daarbij komt het kamp Moria op het eiland Lesbos met voorsprong in beeld. Het is er onmogelijk de maatregelen die nu wereldwijd gelden en het virus moeten indammen – hygiëne, ‘social distancing’, (self-)quarantaine – te handhaven. Een aantal Europarlementsleden vraagt aan de Europese Commissie ‘dringende Europese aandacht voor de ‘extreem kwetsbare situatie’ van meer dan 42 000 asielzoekers in de overvolle kampen’. Concreet vragen ze de ‘preventieve evacuatie van de meest kwetsbare groepen in de kampen op de Griekse eilanden’. Voorlopig komt er geen reactie van Janez Lenarcic, de Europese commissaris voor Crisismanagement tot wie de parlementsleden zich specifiek richtten.

Europese leiders kijken niet alleen weg van wat zich aan de buitengrenzen met Turkije afspeelt. Ze tonen ook weinig onderlinge solidariteit. Steeds meer mensen vragen zich af waarom landen die door corona minder getroffen zijn niet méér doen om zwaarder getroffen landen hulp te bieden. 

Wij roepen al wie op Europees vlak verantwoordelijkheid draagt – commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Europees president Charles Michel op kop – op om onze bezorgdheden ter harte te nemen. Met name vragen we meer solidariteit tussen de Europese lidstaten in de aanpak van de coronacrisis die verschillende landen harder treft dan andere. We vragen ook om dringend werk te maken van maatregelen die een humanitaire catastrofe in de Griekse (en andere Europese) vluchtelingenkampen moeten voorkomen. Als Europa nog enige geloofwaardigheid wil claimen als zelfverklaarde kampioen van mensenrechten en solidariteit, dan is het de hoogste tijd om uit zijn kot te komen.

 

Peter Peene, namens het netwerk Wakker voor Vrede en Jennie Vanlerberghe, namens het platform Westhoek Vredeshoek.

Mee ondertekend door:

Alain PLATEL, choreograaf

Ann BUYSE, professor & decaan faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen UGent

Annemarie GIELEN, directeur Pax Christi Vlaanderen

Christophe BUSCH, criminoloog en Holocaustexpert, voormalig directeur Kazerne Dossin

Bea CANTILLON, professor UAntwerpen, armoede-experte

Brigitte HERREMANS, onderzoeker Mensenrechtencentrum UGent

Charlotte VANDYCKE, directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Didier VANDERSLYCKE, coördinator Orbit vzw

Dirk DEWACHTER, psychiater, professor KU Leuven

Els HERTOGEN, directeur 11.11.11

Eva BREMS, professor & directeur Mensenrechtencentrum UGent

Hendrik VOS, professor & directeur Centrum voor EU-studies UGent

Herman VAN GOETHEM, rector UAntwerpen

Ilse DERLUYN, professor UGent, coördinator ERC-ChildMove, Centre for the Social Study of Migration and Refugees

Jan DE COCK, coördinator Without Walls

Jan PEUMANS, voorzitter Vlaams Vredesinstituut, erevoorzitter Vlaams Parlement

Jeanne DEVOS, voorvechtster rechten van dienstpersoneel, genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede

Jennie VANLERBERGHE, voorzitster Moeders voor Vrede en Westhoek Vredeshoek

Johan BONNY, bisschop van Antwerpen

Johan MENTEN, professor KU Leuven, coördinator palliatieve zorg UZ Leuven

Johan VERSTRAETEN, professor KU Leuven, voorzitter Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede

Khalid BENHADDOU, coördinator Onderwijsnetwerk Islamexperten

Lieve HERIJGERS, directeur Broederlijk Delen

Ludo ABICHT, filosoof

Manu VAN HECKE, abt abdij West-Vleteren

Marc JUSTAERT, voorzitter Welzijnszorg

Marc VERVENNE, ere-rector KU Leuven, voorzitter Vlaamse Unesco Commissie van België

Marie BAMUTESE, vredesvrouw

Michael DE COCK, artistiek leider KVS Brussel

Milo RAU, artistiek directeur NTGent

Nic BALTHAZAR, filmregisseur

Paul BREYNE, ere-gouverneur van West-Vlaanderen

Peter VERLINDEN, oud-journalist VRT, docent KU Leuven

Piet SPANHOVE, directeur Studio Globo

Reginald MOREELS, humanitair chirurg, voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking

Rik VAN DE WALLE, rector UGent

Sidi LARBI CHERKAOUI, choreograaf, artistiek directeur Ballet Vlaanderen

Stephan PARMENTIER, professor criminologie en mensenrechten KU Leuven

Tine DESTROOPER, professor Mensenrechtencentrum UGent

Tom SAUER, professor internationale politiek UAntwerpen

Wim OPBROUCK, theatermaker, acteur

Wouter VAN BELLINGEN, directeur Integratiepact

Ik ben solidair: Organisaties bundelen krachten en vragen taskforce voor kwetsbare mensen

De organisaties die de krachten bundelen onder #ikbensolidair om kwetsbare mensen binnen de coronacrisis te beschermen, lanceerden vandaag een extra oproep naar de regering toe.
Ze vragen dringend een taskforce voor deze mensen en bieden hun expertise, tereinkennis en netwerk aan om te helpen. 
Hieronder lees je het volledige persbericht.
Op www.vluchtelingenwerk.be/ikbensolidair lees je wat jij kan doen om deze mensen te helpen.

Oproep taskforce 

Nu zaterdag komen de partijvoorzitters bijeen om de huidige aanpak van de corona-crisis met de Federale regering te bespreken.  Armoede-, vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties en vrijwilligersgroepen dringen erop aan dat alle partijen dit overleg op het hoogste niveau aangrijpen om een interfederale taskforce voor de ‘mensen in een kwetsbare positie’ op te richten. De organisaties, die over de nodige expertise, terreinkennis en netwerk beschikken, vragen hen hierbij te betrekken.

Taskforce ‘Mensen in een kwetsbare positie’ moet dringend voor noodopvang zorgen

‘Binnen deze taskforce “mensen in een kwetsbare positie” moet een noodplan uitgewerkt worden dat prioritair en acuut werk moet maken van noodopvang voor alle mannen, vrouwen en kinderen die op straat moeten overleven tijdens of door de gevolgen van de Coronacrisis. Daarnaast vragen we de richtlijnen van UNHCR op te volgen en de mogelijkheid om asiel aan te vragen te garanderen voor iedereen die op de vlucht is voor oorlog, geweld of vervolging. Op het recht om internationale bescherming aan te vragen kan niet afgedongen worden en het is trouwens onwettelijk,’ zeggen de organisaties.

Organisaties willen helpen en bieden expertise, terreinkennis en netwerk aan

Dankzij de terreinkennis van het brede front aan organisaties dat actief wil meewerken, moet het mogelijk zijn om snel tot concrete en goed afgestemde oplossingen te komen. De verschillende organisaties, die kennis hebben van de noden op het terrein, willen mee aan tafel om concrete oplossingen aan te brengen  en zich mee in te zetten voor  een interfederaal noodplan voor ‘mensen in een kwetsbare positie’.

Meer mensen op straat door sluiting Dienst Vreemdelingenzaken

Vorige week dinsdag sloot de Dienst Vreemdelingenzaken prompt de deuren als gevolg van de coronacrisis. Daardoor kunnen mensen geen asiel meer aanvragen, worden ze niet opgevangen en komen ze op straat terecht. Ondertussen doen heel wat daklozencentra wat ze kunnen met beperkte middelen en capaciteit voor een groeiend aantal daklozen.

Opvang in Brussel volzet

Vanop het terrein krijgen de organisaties echter duidelijk het signaal dat de opvangcapaciteit in Brussel vol zit.  ‘We stevenen af op een humanitaire ramp. Bovendien is het  ook op het vlak van volksgezondheid  nodig meteen maatregelen te treffen . Hoe kunnen mensen zichzelf en hun omgeving zoveel mogelijk afzonderen, als ze aangewezen zijn op straat of moeten wonen in overbevolkte panden,’ zeggen de organisaties.

Dringend nood aan interfederaal gecoördineerd noodplan       

Het Brussels gewest en verschillende steden zoals Antwerpen, Leuven, Gent, Namen, Luik en namen al zelfstandig bijkomende maatregelen om deze groep mensen te beschermen. Burgemeesters en schepenen sociale zaken zijn vragende partij voor een plan vanuit de hogere overheden. ‘We zijn blij te zien dat de zij de ernst van de situatie erkennen en snel maatregelen (willen) nemen. Er is echter dringend nood aan een interfederaal gecoördineerd noodplan voor alle mensen in een kwetsbare positie waarbinnen dakloosheid prioritair aangepakt wordt. Wij zijn vragende partij om hier aan mee te werken en oplossingen aan te brengen en mee uit te voeren,’ zeggen de organisaties.  

Oplossingen in de vorm van woonunits, leegstaande gebouwen en vakantieparken

‘We denken daarbij aan woonunits die snel opgebouwd of geleverd kunnen worden, vakantieparken die nu leeg staan en leegstaande gebouwen die snel ingericht kunnen worden.  Dit lost ook deels het probleem op van voedselvoorziening voor mensen die het nodig hebben. Op dit moment is er vaak enkel een aanbod droge voeding beschikbaar. Mensen op straat kunnen niet koken,’ zeggen de organisaties.  

Bevolking steunt massaal oproep organisaties #ikbensolidair

De organisaties staan niet alleen in hun vraag naar een dringende oplossing voor de mensen op straat. ‘Deze vraag wordt massaal gesteund door burgers, zo bleek de afgelopen dagen. De oproep die we lanceerden op sociale media onder de hashtag #ikbensolidair ging meteen viraal: hij werd meer dan 2000 keer gedeeld op Facebook, Instagram en Twitter en bereikte zo ruim 210 000 mensen,’ zeggen de organisaties.

 

Deelnemende organisaties:

11.11.11
Amnesty International Vlaanderen
Caritas International België
CIRÉ
Dokters van de Wereld
Gastvrij Netwerk
Liga voor de Mensenrechten 
Netwerk Tegen Armoede
ORBITvzw
Samenlevingsopbouw
Platform kinderen op de vlucht
Vluchtelingenwerk Vlaanderen

UNHCR: 'Maatregelen die regeringen op dit moment nemen kunnen ernstige gevolgen hebben voor asielzoekers'

UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN:

'De maatregelen die regeringen op dit moment nemen kunnen ernstige gevolgen hebben voor asielzoekers. Dat ze ook deze mensen een gezondheidsscreening laten doen bij binnenkomst en/of in quarantaine plaatsen in geval van ziekte is logisch, maar de maatregelen mogen er niet toe leiden dat ze geen mogelijkheid meer hebben om asiel aan te vragen. 

Dit is in strijd met het internationale recht, dat staten verbiedt om iemand weg te sturen zonder onderzoek van hun asielclaim. Het zorgt er bovendien voor dat deze mensen verder doorreizen, op zoek naar een staat die bereid is hen wel op te vangen, wat op zich dan weer kan bijdragen aan de verdere verspreiding van het virus.'