Nieuws

De Woonzaak: een effectief recht op wonen

Wonen is een mensenrecht

Heel wat mensen in Vlaanderen wonen in zeer precaire omstandigheden. Door de ellenlange wachtlijsten voor een sociale woning komen veel kwetsbare mensen terecht op het onderste segment van de private huursector. Daar spelen grote problemen op het vlak van hoge huurprijzen, oplopende energiekosten, ondermaatse woonkwaliteit en onzekere huurcontracten. Sommigen maken minder kans op een woning door discriminatie.

Breed gedragen opiniestuk

Op maandag 6 mei komt een breed samenwerkingsverband naar buiten met 'De Woonzaak'. In een opiniestuk roept het beleidsmakers op werk te maken van concrete acties die bijdragen aan een rechtvaardiger woonbeleid. Dit betekent: een beleid dat inzet op duurzame eigendomsverwerving, een volwaardige private huurmarkt en een veel ruimere sociale huurmarkt. Meer dan 28 organisaties en 42 academici betuigen hun steun en onderschrijven de opinie.

De ondertekenaars hebben drie suggesties. Ze willen dat er sociale huurwoningen bij komen, tot dat aantal is verdubbeld. Daarnaast moeten de prijzen op de huurmarkt beter worden gecontroleerd. Dat kan bijvoorbeeld door huursubsidies, waardoor verhuurders de prijs van hun woning kunnen laten zakken. Meer praktijktesten moeten er dan weer voor zorgen dat er niet wordt gediscrimineerd, en dat iedereen evenveel kans heeft om een woning te huren. 

Klachtenprocedure bij Europa? 

Het samenwerkingsverband reikt de hand naar alle beleidsmakers die zich engageren om het Recht op Wonen effectief voor iedereen in de praktijk te brengen. Of die hand wordt aangenomen, zal blijken uit het volgende Vlaams en federaal regeerakkoord, na de verkiezingen van 26 mei. Als dat niet of onvoldoende het geval is, dan zal met 'De Woonzaak' in het najaar een procedure opgestart worden bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR). In het verleden werden Frankrijk en Nederland reeds veroordeeld omwille van hun gebrekkig woonbeleid. Experten zijn ervan overtuigd dat het ECSR zich ook voor ons land zal uitspreken voor een fundamenteler en rechtvaardiger woonbeleid.

11.11.11 en Michaël R. Roskam lanceren kortfilm

(G)een verkeerde toekomst

De wereldberoemde regisseur Michaël R. Roskam en 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuid beweging sloegen de handen in mekaar voor de productie van de kortfilm 'Een Verkeerde Toekomst'. Roskam kon voor deze fictiefilm beroep doen op de acteurs Jan Decleir, Natali Broods en Romy Louise Lauwers. 

Met deze film wil 11.11.11 inbreken in de hectiek van de laatste verkiezingsweken. Het klimaatthema mag dan naar de achtergrond geschoven zijn in het politieke debat, dat is het niet in de hoofden van vele burgers. En zeker niet in de realiteit. Het klimaat gaat op 27 mei niet afdruipen en in z'n schulp kruipen. Het klimaat is geen verkiezingsstunt. 11.11.11 maakt zich dan ook zorgen over het gebrek aan politieke daadkracht. Zo vlak voor de verkiezingen is de boodschap van 'Een Verkeerde Toekomst' dan ook niet mis te verstaan. Want de keuzes die kiezers en politici op 26 mei en daarna (niet) maken, zullen we met z'n allen voelen.

Welke erfenis willen onze politici nalaten? Dat is de grote vraag die 11.11.11 en Roskam in de film stellen. De klimaatverandering slaat nu al hard toe, vooral in ontwikkelingslanden. Dat is geen doemdenken, maar de realiteit.

11.11.11 roept politici op om moed te tonen. Om niet terug te plooien binnen de eigen grenzen, maar voluit te kiezen voor internationale samenwerking en solidariteit. En om op lange termijn te durven denken. Dat is niet alleen nodig voor het klimaat, maar ook voor het aanpakken van armoede, ongelijkheid, migratie en mensenrechten.

'De keuzes van vandaag bepalen de wereld van morgen', zegt Els Hertogen, adjunct-directeur van 11.11.11. 'Op 26 mei geven wij politici de sleutel in handen om voor een kantelmoment te zorgen. Een globale uitdaging als klimaat schreeuwt om politici die erkennen dat we voor een crisis staan, maar hier tegelijk daadkracht aan koppelen. Door mens en planeet centraal te stellen, te kiezen voor internationale samenwerking en de samenleving te verbinden eerder dan te polariseren.'

Michael R. Roskam: 'Als jouw kind al een tijdje hoest, en de ene arts blijft geruststellend beweren dat het slechts een griepje is, maar een ander beweert bij hoog en laag dat het een longontsteking is, ga je dan ook wachten om te zien wie er gelijk heeft? Ik alvast niet.' 

'Vergeet nu even wie er in dit hele klimaatdebat het grote gelijk aan zijn kant heeft staan. Denk na aan wiens kant je wil staan als ze ongelijk hebben.', verklaart Michaël R. Roskam zijn engagement voor deze kortfilm.

'Als jouw kind al een tijdje hoest, en de ene arts blijft geruststellend beweren dat het slechts een griepje is, maar een ander beweert bij hoog en laag dat het een longontsteking is, ga je dan ook wachten om te zien wie er gelijk heeft? Ik alvast niet. Ik denk dat we moeten handelen, nu meer dan ooit. Ik weet dat mijn zoon het mij en al die politici zeer kwalijk gaat nemen als blijkt dat onze drang naar geruststelling, zijn toekomst om zeep heeft geholpen. Daarom maakte ik deze kortfilm. Ik wil geen spijt omdat ik niks deed. En daar gaat deze kortfilm over: wie wil welke spijt?'

Met de film lanceert 11.11.11 zijn politieke boodschap in het kader van de federale, regionale en Europese verkiezingen van 26 mei.

BEKIJK NU DE FILM OP WWW.EENVERKEERDETOEKOMST.BE

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over de film en 11.11.11

 

Your Vote, Our Future - Europese verkiezingen

Het Europese niveau blijft cruciaal voor mensen op de vlucht

Met de nakende Europese verkiezingen willen we daarom de veelbelovende campagne van European Council on Refugees & Exiles (ECRE) in de schijnwerpers plaatsen.

 Campagne op Europees niveau

Met ‘Your Vote, Our Future’ wil ECRE de Europese burgers aanzetten om op 26 mei hun stem uit te brengen. Volgens ECRE wil een meerderheid van de Europeanen zich weldegelijk inzetten voor mensen op de vlucht, dit versterken ze met enkele gedegen studies. Daarom is het uitermate belangrijk om de Europese burgers tot aan de stembus te krijgen. Dat doen ze niet alleen door essentiële infromatie te delen over de werking van de Europese instellingen, ze verstrekken ook praktische stappen over de verkiezingen zelf.

 Stemmen van nieuwkomers in Europa

Volg de campagne zeker op Facebook Twitter om de stemmen te horen van nieuwkomers over heel Europa. Onze eigen medewerker Ahmad deelde op het platform dat de Europese landen meer werk maken van een échte wederzijdse integratie!