Nieuws

Leeftijdsschatting van niet-begeleide minderjarigen onder vuur

Leeftijdsonderzoek minderjarige vluchtelingen

Elk jaar komen er meer en meer vluchtelingkinderen zonder familie aan in België. De Belgische overheid kan een controversieel leeftijdsonderzoek uitvoeren wanneer ze twijfelt over de werkelijke leeftijd van een minderjarige. Dit kan vergaande negatieve gevolgen voor het kind hebben. Wij stelden daarom een leidraad op voor begeleiders van deze kinderen om ze toch zo goed mogelijk voor te bereiden op dit leeftijdsonderzoek.

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) vormen een erg kwetsbare groep, die speciale begeleiding en ondersteuning nodig heeft. Wanneer men een NBMV ten onrechte als meerderjarig beschouwd, heeft dit uiteenlopende negatieve gevolgen voor het welzijn en het juridisch statuut van dit kind. Zo heeft het kind geen recht meer op een voogd, en komt het terecht in een opvangcentrum samen met volwassenen.

Om begeleiders van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen toch zo goed mogelijk voor te bereiden op dit controversieel leeftijdsonderzoek, doorlopen we in onze leidraad stap voor stap de procedure. In deze leidraad bespreken we de problemen met het huidige leeftijdsonderzoek en geven we een overzicht van de belangrijkste stappen van deze procedure, zodat begeleiders zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden.

Controversieel leeftijdsonderzoek

Van de 3424 NBMV’s die in 2020 werden gesignaleerd, voerde de overheid er bij 941 een leeftijdsonderzoek uit. Het leeftijdsonderzoek in België bestaat uit een radiografie van het sleutelbeen, hand, pols, en gebit. Deze methode is verouderd en houdt geen rekening met niet-meetbare factoren die een grote invloed hebben op de botgroei bij minderjarigen zoals bijvoorbeeld zwangerschappen en ervaringen met armoede en trauma.

De huidige praktijken van leeftijdsschatting zijn al meermaals veroordeeld door verschillende instanties, waaronder het Europees Parlement, de Nationale Raad van de Orde der artsen, de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, de Raad van Europa en het VN Kinderrechtencomité.

In plaats van enkel een medisch onderzoek, moet er een ruimere methode komen die rekening houdt met psychologische evaluaties, gesprekken met de asielaanvrager zelf en verslagen van sociaal werkers en (voorlopige) voogden.

Om begeleiders van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen toch zo goed mogelijk voor te bereiden op dit controversieel leeftijdsonderzoek, doorlopen we in onze leidraad stap voor stap de procedure. We eindigen met de mogelijkheden om in beroep te gaan wanneer men een NBMV ten onrechte meerderjarig verklaart.

Meer info?

Klik hier om onze nota te lezen

België houdt amper rekening met belang kind in asielaanvraag

Belang kind asielaanvraag

In 2019 vroegen ongeveer 200.000 minderjarigen asiel aan in de EU. Daarvan waren er 14.000 niet-begeleide minderjarigen vluchtelingen. Wanneer een minderjarige asiel aanvraagt in België, moet ons land nagaan of het wel bevoegd is om de asielaanvraag te onderzoeken. We zien dat er amper rekening wordt gehouden met het hoger belang van het kind bij het nemen van zo’n beslissing. In onze nota gaan we daarop verder in en geven we aanbevelingen voor de Belgische overheid. Want iedereen, ook kinderen op de vlucht, heeft recht op een menswaardig bestaan.

We ontdekten verschillende tekortkomingen bij de huidige praktijken in België en geven aanbevelingen in onze nota voor de Belgische overheid om het beter te doen. Of België wel bevoegd is om een asielaanvraag van een minderjarige te onderzoeken, wordt bepaald door de Europese Dublin III-verordening. Het kan zijn dat een andere EU-lidstaat verantwoordelijk is voor de asielaanvrager.

In dat geval mag België de asielzoeker naar die lidstaat (terug)sturen, door het nemen van een ‘Dublin-beslissing’.

Vooraleer België een minderjarige kan terugsturen naar de verantwoordelijke lidstaat, moet het nagaan of deze ‘transfer’ wel in het belang is van het hoger kind. Dit beginsel is wettelijk verankerd in internationale verdragen, Europees recht en in Belgisch recht. Zo moet het belang van het kind volgens het Kinderrechtenverdrag voorop staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan.

De Belgische grondwet heeft deze bepaling zo goed als letterlijk overgenomen, waardoor het ook van toepassing is op de Vreemdelingenwet. Tot op heden is het hoger belang van het kind echter geen overkoepelend principe dat in élke procedure -ongeacht dewelke- systematisch terugkomt.

Respect voor belang van het kind

In deze nota onderzoeken we of de Belgische overheid het hoger belang van het kind laat primeren in ‘Dublin-beslissingen’. Hiervoor analyseerden we rechtspraak van arresten uitgesproken door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De Raad is de rechterlijke instantie waar je een beroep kan indienen tegen een ‘Dublin-beslissing’ als je het hier niet eens mee bent.

Uit onze analyse blijkt dat het belang van het kind amper wordt beoordeeld bij het nemen van een ‘Dublin-beslissing’. Daarnaast interpreteert de Raad het hoger belang van het kind niet op een consistente manier, waardoor er op dit vlak weinig rechtszekerheid is.

Op basis van deze -en nog andere gebreken- formuleren we enkele aanbevelingen voor de Belgische overheid. De belangrijkste hiervan is de vraag om een verplichte afweging van en respect voor het hoger belang van het kind als overkoepelend principe in de Vreemdelingenwet op te nemen.

Meer info?

Lees hier onze nota

Vluchtelingenwerk lanceert campagne De Geluksbrengers

Donderdag 4 maart lanceert Vluchtelingenwerk Vlaanderen haar campagne De Geluksbrengers. Hiermee willen we tonen dat ook jonge vluchtelingen dromen hebben zoals alle jongeren in Vlaanderen. Op www.degeluksbrengers.be zetten we de verhalen van jonge vluchtelingen in de kijker, alsook de hartverwarmende ontmoetingen en inspanningen van Geluksbrengers, mensen die hen een warm hart toedragen. Samen slagen ze erin om kleine en grote dromen waar te maken.

Jonge vluchtelingen groeien op met dromen, net als iedereen. Maar hun dromen op de rails krijgen, is voor hen vaak een pak moeilijker. De weg is bezaaid met hindernissen en uitdagingen. Om deze hindernissen te overwinnen, is veel doorzettingsvermogen een veerkracht nodig. Warme ontmoetingen kunnen jongeren aanzetten om de moed niet te verliezen Warme ontmoetingen met Geluksbrengers kunnen jongeren aanzetten om de moed niet te verliezen. Daar zorgen in Vlaanderen elke dag veel mensen mee voor. Een inspirerende leerkracht, een goeie vriend, een toffe scoutsgroep, een zorgzame voogd. Elke dag staan talloze Geluksbrengers jonge vluchtelingen bij in het vervullen van hun dromen. 

De Geluksbrengers zet daarom de verhalen van jonge vluchtelingen in de kijker, alsook de hartverwarmende ontmoetingen en inspanningen van Geluksbrengers, mensen die hen een warm hart toedragen. Samen slagen ze erin om kleine en grote dromen waar te maken. Met ‘De Geluksbrengers’ zetten we verhalen van jonge vluchtelingen in de kijker

Word jij een geluksbrenger zoals Mehdi?

Mehdi droomt ervan om een eigen transportbedrijf op te richten. Daarvoor is het belangrijk dat hij Nederlands onder de knie krijgt. Ondanks de coronamaatregelen kan hij dankzij het project ‘babbelbuddy’s’ van Tumult vzw, toch zijn Nederlands oefenen, samen met zijn babbelbuddy Noor. Via whatsapp chatten ze voortdurend. Noor oefent met Mehdi zijn Nederlands. Medhi helpt Noor met haar Frans. Voor beide betekent hun contact erg veel. 

Door de coronacrisis hadden ze nog niet de kans om elkaar in het echt te ontmoeten, maar daar brachten we met onze campagne onlangs verandering in! Bekijk in het filmpje hieronder hun allereerste ontmoeting!

Wat kan jij doen?

  1. Ontdek de dromen van jonge vluchtelingen op www.degeluksbrengers.be
  2. Ben of ken je een jonge vluchteling met een droom? Deel je verhaal
  3. Word vrijwilliger en maak dromen waar
  4. Bestel onze pins en mondmaskers

Meer info en contact

Surf naar www.degeluksbrengers.be voor meer informatie. 

Heb je vragen? Neem dan contact op via info@degeluksbrengers.be of 0492 46 31 19.

Volg ons op Facebook en Instagram en deel jouw verhaal met de hashtag #degeluksbrengers.