Onderwijs

Vluchtelingenwerk ijvert voor gelijke onderwijskansen

Jonge asielzoekers en vluchtelingen die toekomen in ons land, hebben recht op onderwijs zolang ze geen 18 jaar zijn. Zowel voor het leerplichtonderwijs als voor het vervolg in hoger, universitair of volwassenonderwijs ijveren wij voor gelijke onderwijskansen; we detecteren drempels en doen beleidsvoorstellen.
We stimuleren het onthaalonderwijs

Scholen willen rekening houden met de onderwijsbehoeftes van hun diverse klasgroepen maar voelen hierbij nog heel wat uitdagingen. Vluchtelingenwerk wil scholen stimuleren naar een brede schoolwerking via onderwijstafels en door goede voorbeelden in de kijker te zetten.

We inspireren scholen

Vluchtelingenwerk wil scholen inspireren om een gastvrije school te worden, waar elk kind zich thuis voelt en kansen krijgt en waar het thema asiel en migratie op een correcte en onderbouwde wijze aan bod komt. We vragen dat er voldoende aandacht zou gaan naar verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid. Zo kunnen we samen inzetten op een nieuwe generatie verantwoordelijke burgers.

Breng je school in beweging

Ik wil een initiatief opzetten over het thema vluchten. Onze school wil graag een solidariteitsactie organiseren ten voordele van een vluchtelingenorganisatie: hoe pakken we dat aan?

Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil leraars en leerlingen inspireren en scholen in beweging krijgen voor vluchtelingen en asielzoekers. Samen zoeken we een actie afgestemd op jullie schoolklimaat, gebaseerd op het vrijwillig engagement van leraars, leerlingen en ouders, met een educatieve omkadering, duurzaam en participatief.

Enkele idee├źn? Sportieve leraars en leerlingen kunnen deelnemen aan onze Refugee Walk. Je kunt een bestaande actie zoals De Warmste Week van Stu Bru koppelen aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Of je bedenkt een origineel nieuw concept...

Beleidsaanbevelingen

Ons onderwijs is pas goed als het werkt voor elke leerling ongeacht zijn afkomst of thuistaal. Vanuit onze missie zijn wij alert voor de onderwijskansen van jonge vluchtelingen en asielzoekers. Helaas stellen wij vast dat hun kansen op een aantal vlakken onder druk staan. Een gedetailleerde opsomming van onze vastgestelde drempels en aanbevelingen vinden jullie hier, in het verslag van onze gedachtewisseling over maximale onderwijskansen voor elke vluchteling en asielzoeker met de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

Het is tijd om hindernissen weg te werken en kansen te vergroten zodat alle jongeren, met of zonder vluchtverleden, kunnen bouwen aan een hoopvolle toekomst. Een superdiverse instroom vraagt een vernieuwd onderwijs waar rekening gehouden wordt met de onderwijsbehoeftes van elke leerling. Ons onderwijs heeft nood aan een transitie vanuit de sterke krachten en voorbeelden die er nu al zijn.

Project Trampoline
'Trampoline' leidt meertalige vrouwen op, zodat zij vrijwillige tolkopdrachten kunnen doen op school. Deze opleiding geeft vrouwen met een migratieachtergrond een springplank naar vrijwilligerswerk in de lokale gemeenschap.
Be Talky and become tolky
Met het project 'Be Talky and become tolky' stimuleren we de meertaligheid bij Brusselse jongeren.
Pilootproject 'Taalhulpen'
Vluchtelingenwerk organiseert gratis vormingen tot taalhulp in Brussel. Taalhulpen zijn mensen die meertalig zijn en het Nederlands goed beheersen en tolken.
Feel Fine February
Ontdek en deel inzichten over de uitdagingen waarmee anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs worden geconfronteerd. Verdiep je ook in de impact van de asielprocedure op niet-begeleide minderjarigen.