Gastvrij Netwerk Platform

Zet jij je in voor mensen op de vlucht? Wil jij gerelateerde zaken anders zien? En wil jij je voor 1 jaar engageren om jouw ervaringen en ideeën met ons en andere vrijwilligers te delen? Dan is het Gastvrij Netwerk Platform echt iets voor jou!

Wat houdt het Gastvrij Netwerk Platform in? 

Het platform geeft een stem aan burgers die zich op vrijwillige basis inzetten voor mensen op de vlucht. Vrijwilligers wisselen hun kennis, ervaringen en signalen uit, en werken samen rond concrete thema’s en gezamenlijke acties. Waarom? Om knelpunten die zij observeren en/of ervaren aan te kaarten en verandering teweeg te brengen.

Bepaal het thema

Welk thema heeft het meeste aandacht nodig het komend werkjaar? Dat bepalen de deelnemers op basis van hun ervaringen op het terrein zelf aan het begin van een werkjaar tijdens een ‘thema-bepalingsbijeenkomst’. Hier breng je jouw ideeën, dromen en plannen in. Samen stellen jullie een inspirerende agenda op voor 2024. Daarna gaan jullie samen aan de slag met het gekozen thema’ en werken jullie een actie uit. In totaal zullen drie bijeenkomsten plaatsvinden per jaar.

Waarom meedoen?

  • Deelnemers voelen zich gesteund en gehoord met gelijkgestemden
  • Omringd door mensen met dezelfde uitdagingen, samen oplossingen zoeken
  • Herkenning, erkenning en kracht 
  • Maak meer impact, samen sta je sterker

Werkjaar 2024: geopend

  • Thema-bepaling: 27/04 (Gastvrij Netwerkdag) 
  • Bijeenkomst 1: juni 
  • Bijeenkomst 2: september 
  • Bijeenkomst 3: december 

In samenwerking met

Argos vzw is een onafhankelijke vereniging in Willebroek die zich inzet voor mensen in nood. 
vzw EVA-centrum zet zich in voor armoedebestrijding, solidariteit en buurtwerking. Iedereen is welkom!
Filet Divers is een verbindend en versterkend kansencentrum waar armen het woord nemen en een sociale kruidenier.
Onthaal en ondersteuning van vluchtelingen: o.a. naaiatelier, huiswerkbegeleiding, praatgroepen Nederlands en woonbegeleiding.
Gastvrij Wuustwezel is een vrijwilligersgroep, een onthaalgroep voor mensen die uit een ander land in Wuustwezel komen wonen en een steuntje in de rug kunnen gebruiken om hun toekomst perpectief te geven.
Wij zetten ons structureel in voor verbinding en integratie, zowel als onze vrijwilligers en onze deelnemers bestaan uit mensen met uiteenlopende achtergronden.
150 vrijwilligers ondersteunen asielzoekers, vluchtelingen, daklozen en mensen in een kwetsbare positie. Ze werken mee in 14 verschillende projecten: woonhulp, werkhulp, formulierenhulp, ’t Bazarke, ...
Een privé-initiatief met roots in Kasterlee. Maar liefst 23 stichtende leden werken samen om erkende vluchtelingen in heel Vlaanderen een kans te geven op een zelfstandig bestaan.
Het Protestants Sociaal Centrum Antwerpen zet zich in voor mensen op de vlucht en voor diegenen die te weinig kansen hebben/krijgen om aan de armoede en het sociaal isolement te ontsnappen.
De vrijwilligers van Thuis in Edegem willen mensen zich thuis doen voelen in hun gemeente.
Een feitelijke vereniging die vrijwilligers verwelkomt uit de gemeenten Willebroek, Bornem, St. Amands en Puurs.
Netwerk van geëngageerde burgers voor asielzoekers, (erkende) vluchtelingen en nieuwkomers om hen op een warme menswaardige manier te ondersteunen in hun nieuwe stad.
Een plek vol diversiteit waar mensen op de vlucht verwelkomt en ondersteund worden.
Word lid!
Willen jullie lid worden van Gastvrij Netwerk Platform?
Netwerkdag
Op onze jaarlijkse netwerkdag diepen we samen met experten bepaalde thema’s van het werkterrein uit, met workshops, kennismaking en uitwisseling van ervaringen.
Starterskit
Pakket met basisinformatie die je verder op weg helpt
Inspiratiegids
Inspirerende praktijken van vrijwilligers voor vrijwilligers
Digitaal platform vrijwilligers
We Welcome: ontmoetingsplatform voor vrijwilligers voor mensen op de vlucht
Vluchtelingengezinnen: een netwerk werkt
Samen met Vluchtelingenwerk en 3 vrijwilligersverenigingen ondersteunen we gezinnen en hun netwerk.